Nature SA

"Risi në të ushqyerit e bimëve"

SlideShow

Në Nature SA, objektivi ynë kryesor, është projektimi, formulimi dhe prodhimi i një gamë të plotë të plehrave dhe biostimulantëve specialë për aplikim në gjethe dhe ujitje me pika.

Hulumtim, risi dhe teknologji moderne të prodhimit, janë përdorur për të sjellë në treg, produkte të cilësisë më të lartë duke i dhëmë zgjidhje me përfitim për çdo send të ushqyerit të bimëve. Akoma, edhe pas shitjes këshilla teknike është e ofruar në mënyrë të vazhdueshme, duke siguruar përdorimin e suksesshëm të të gjitha produkteve. Besimi dhe kënaqësi e konsumatorit.

Nature SA operon një laborator të fuqishëm, të paisur plotësisht për kontrollin e cilësisë, i cili siguron garanci konstante në monitorimin e materialeve të para hyrëse dhe produkteve finale, si dhe shërbimet agrokimikale të tokës dhe analiza të indeve bimore.

Kompania është duke zgjeruar vazhdimisht praninë e saj në Greqi, duke forcuar pozitën e saj në tregur e gjerë ndërkombëtar të plehrave, duke eksportuar produktet e saj në Evropë, Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme.

Në përputhje me qëllimin e saj për të dhënë një përgjigje për kërkesat e tregut, Nature SA vazhdimisht paraqet produkte të reja e bazuar në rezultatet e fundit shkencore në të ushqyerit e bimëve.Nature SA