Ποιοτικός Έλεγχος

Σύγχρονος εξοπλισμός

Η Nature ΑΒΕΕ διαθέτει το δικό της εσωτερικό αναλυτικό εργαστήριο με την επωνυμία “Naturelab”. Το εργαστήριο Naturelab, πέραν του καθημερινού ποιοτικού ελέγχου των πρώτων υλών και των προϊόντων, προσφέρει εδαφολογικές αναλύσεις για επαγγελματίες καλλιεργητές στην Ελλάδα. Χιλιάδες εργαστηριακές δοκιμές μας έχουν οδηγήσει να σχεδιάσουμε μια σειρά λύσεων που έχουν αποτέλεσμα.

Ποιοτικός Έλεγχος πρώτων υλών
Ποιοτικός Έλεγχος προϊόντων
ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Nature SA έχει τέσσερις κύριες γραμμές παραγωγής, εξοπλισμένες με σύγχρονο εξοπλισμό πολλών δυνατοτήτων για την παραγωγή διαφόρων τύπων λιπασμάτων. Η κάθε γραμμή βρίσκεται κάτω από την επίβλεψη μιας εξειδικευμένης ομάδας παραγωγής με πολύχρονη εμπειρία, με στόχο, χρησιμοποιώντας διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, να προσφέρει στους πελάτες ένα ολοκληρωμένο φάσμα ποιοτικών προϊόντων.

Γραμμή παραγωγής Υγρών λιπασμάτων και λιπασμάτων σε μορφή εναιωρήματος

Η γραμμή παραγωγής και εμφυάλωσης υγρών λιπασμάτων βασίζεται σε ένα ελεγχόμενο σύστημα που εξασφαλίζει ακριβείς χειρισμούς για ποιοτικά τελικά προϊόντα. Έχει τη δυνατότητα παραγωγής λιπάσμάτων αζώτου, φωσφόρου και καλίου -NPK-, ιχνοστοιχείων σε χηλική μορφή, βιοενεργοποιητές και βελτιωτικά εδάφους.

Γραμμή παραγωγής κόνεων και μικροκόκκων.

Η Nature sa παράγει χηλικό Fe, Mn, Zn, Cu, Ca και Mg με EDTA ή με άλλους οργανικούς χηλικούς παράγοντες. Χρησιμοποιούμε πάντοτε υψηλής καθαρότητας και αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών πρώτες ύλες και ενδιάμεσα υλικά για ποιοτικά και αποτελεσματικά τελικά προϊόντα.

Γραμμή παραγωγής υδατοδιαλυτών NPK λιπασμάτων

Στη γραμμή παραγωγής υδατοδιαλυτών λιπασμάτων παράγουμε υψηλής ποιότητας συνθέσεις σε κρυσταλλική μορφή, εμπλουτισμένες με ιχνοστοιχεία, οργανικά συστατικά (εκχυλίσματα φυκών, αμινοξέα, χουμικά οξέα, μικροπεπτίδια και βιταμίνες) σε ένα ελεγχόμενο σύστημα υψηλής ακρίβειας με βάση εξειδικευμένες φόρμουλες παραγωγής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Νέα Έφεσος

Το 2001 η Nature ABEE εγκαταστάθηκε στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στη Νέα Έφεσο Πιερίας, σε μια 13 στρεμμάτων, όπου στεγάζονται τα γραφεία, το εργαστήριο, οι αποθήκες και οι γραμμές παραγωγής. Η Nature ABEE βρίσκεται σε μια στρατηγική τοποθεσία, 70 χιλιόμετρα νότια της Θεσσαλονίκης, κοντά στον κεντρικό μεταφορικό άξονα της Βόρειας Ελλάδας, με εύκολη πρόσβαση στην εθνική οδό και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι εγκαταστάσεις της Nature SA κατατάσσονται ανάμεσα στις καλύτερα οργανωμένες και εξοπλισμένες βιομηχανικές μονάδες του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.