Υγρό Λίπασμα Αζώτου

32-0-0

Γενική Περιγραφή

Το 32-0-0 είναι πυκνό υγρό λίπασμα με το άζωτο σε τριπλή μορφή (ουρική, αμμωνιακή και νιτρική). Η ποιότητα και καθαρότητα των πρώτων υλών, καθιστά το προϊόν άμεσα αφομοιώσιμο και αξιοποιήσιμο από τα φυτά. Είναι κατάλληλο για συμπληρωματική λίπανση σε όλες τις καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν αυξημένες ανάγκες σε άζωτο (π.χ. φυλλώδη λαχανικά), αλλά και για την διόρθωση τροφοπενιών. Το άζωτο είναι το βασικότερο στοιχείο στη διατροφή των φυτών κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, καθώς ρυθμίζει την βλαστική ανάπτυξη των φυτών, την κυτταρική διαίρεση και την συνολική παραγωγή. Η τριπλή μορφή του αζώτου, διασφαλίζει την διάθεση του στοιχείου στα φυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να προκαλεί προβλήματα από απότομη αύξηση της συγκέντρωσής του μέσα στους καρπούς (π.χ. σχίσιμο ή ‘κούφιασμα’ καρπών κ.τ.λ.). Μπορεί να εφαρμοσθεί διαφυλλικά και με υδρολίπανση.

Σύνθεση
Ανάλυση %(W/V)
Άζωτο Ολικό (N)32%
Άζωτο Ουρικό15%
Άζωτο Αμμωνιακό8.5%
Nitrate N8.5%
Δοσολογία
more products