32-0-0 (1)

32-0-0

Υγρό Λίπασμα Αζώτου
  • Άμεσα απορροφήσιμο και αφομοιώσιμο άζωτο
  • Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες​
  • Αυξάνει τη συνολική παραγωγή​
  • Προμηθεύει άζωτο στα φυτά με σταθερό ρυθμό και για μεγάλο χρονικό διάστημα
DF

%

Άζωτο (Ολικό)

25,6

Άζωτο (Ουρικό)

12

Άζωτο (Αμμωνιακό)

6,8

Άζωτο (Νιτρικό)

6,8

Γενική δοσολογία υδρολίπανσης: 2 – 4 λίτρα / στρέμμα

Γενική δοσολογία διαφυλλικών εφαρμογών: 2 – 5 λίτρα / 1000 λίτρα νερό

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κατάλληλοι περίοδοι εφαρμογής για ορισμένες καλλιέργειες.

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ: Μετά την άνθηση και το δέσιμο της πρώτης ανθοταξίας.

ΞΥΝΑ: Από την έκπτυξη της νέας βλάστησης.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Μετά την πτώση των πετάλων και στο φούσκωμα του καρπού.

ΑΜΠΕΛΙ: Στο στάδιο της βλάστησης και στο φούσκωμα της ρόγας.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Μετά το στάδιο των 4 φύλλων

ΕΛΙΑ: Στην έκπτυξη της νέας βλάστησης, πριν την άνθηση και μετά το δέσιμο του καρπού.

Προτείνονται  επαναλήψεις ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση των φυτών και τις κλιματολογικές συνθήκες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 32-0-0 είναι ένα πυκνό υγρό λίπασμα που περιέχει άζωτο σε τριπλή μορφή (ουρία, αμμώνιο και νιτρικό). Η ποιότητα και η υψηλού βαθμού καθαρότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του λιπάσματος, το καθιστούν άμεσα απορροφήσιμο και αφομοιώσιμο από τα φυτά. Το 32-0-0 είναι ιδανικό για συμπληρωματική λίπανση αζώτου όλων των καλλιεργειών και ιδιαίτερα εκείνων  που έχουν υψηλές απαιτήσεις σε αζωτούχο λίπανση (π.χ. φυλλώδη λαχανικά), ή αυξημένη ανάγκη αζώτου σε συγκεκριμένα καλλιεργητικά στάδια καθώς και για τη διόρθωση της τροφοπενίας αζώτου.

Το 32-0-0 είναι αναγκαίο κυρίως στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών, καθώς το άζωτο ρυθμίζει την ανάπτυξη των βλαστών και την κυτταρική διαίρεση, αυξάνοντας τελικά τη συνολική παραγωγή. Η τριπλή μορφή του αζώτου που περιέχεται στο 32-0-0, διασφαλίζει τον εφοδιασμό των φυτών με άζωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς την πρόκληση ανωμαλιών που παρατηρούνται σε περιπτώσεις ταχείας συσσώρευσης αζώτου στους καρπούς (π.χ. σχίσιμο ή ‘κούφιασμα’ καρπών κ.τ.λ.). Μπορεί να εφαρμοσθεί διαφυλλικά και με υδρολίπανση, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με άλλα αγροχημικά σκευάσματα.

Stim 100

Αντιμετώπιση Οσμωτικού στρες

Lotus

Βιοδιεγέρτης αύξησης της παραγωγής

Black Red

εκχύλισμα φουλβικών και χουμικών οξέων με όξινο pH (2-3)

Regenery

Εξαιρετικά αποτελεσματικός
βιοδιεγέρτης νέας γενιάς

Larger

Νέας γενιάς βιοενεργοποιητής για την αύξηση του μεγέθους των καρπών

Action Vit

Υγρό οργανοχημικό παρασκεύασμα βελτιωτικό εδάφους

Vitaly

Φυσικός ενεργοποιητής υγιούς ριζικού συστήματος

Fulvit

Εκχύλισμα φουλβικών οξέων

Algi 50

Εκχύλισμα Φυκών

Algiton

Υγρό λίπασμα NPK με εκχύλισμα φυκών

Naturaa

Βιοδιεγέρτης αμινοξέων φυτικής προέλευσης

Soil Energy

Υγρό Λίπασμα οργανικών θρεπτικών συστατικών

Promoter

NPK λίπασμα με οργανικά συστατικά

Energy

Οργανικό παρασκεύασμα χουμικών και φουλβικών οξέων

AA40

Υγρό παρασκεύασμα αμινοξέων

AA+Vit

Λίπασμα Καλίου εμπλουτισμένο με αμινοξέα, ολιγοπεπτίδια και βιταμίνες

Amino Bt

Ειδικό παρασκεύασμα επιλεγμένων αμινοξέων

BUD 14

Bud 14

Υγρό λίπασμα διακοπής ληθάργου

Bud Storage

Ειδικό Λίπασμα μετασυλλεκτικής εφαρμογής

Poly PK

Υγρό λίπασμα πλούσιο σε Φωσφόρο και Κάλιο.

Kinalgin

Βιοδιεγέρτης Φυκών

Pro Sugar

Ειδικό Λίπασμα Ασβεστίου για τον χρωματισμό

Rhizoactive

Βιοδιεγέρτης Ριζοβολίας