Υγρό παρασκεύασμα αμινοξέων

AA40

Γενική Περιγραφή

Το AA40 είναι ένα πυκνό παρασκεύασμα αμινοξέων, κατάλληλο για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων (χρώμα, μέγεθος, άρωμα κτλ), την ενίσχυση της αντοχής των φυτών, την αύξηση της μετασυλλεκτικής συντήρησης των καρπών και την ενεργοποίηση των λιπασμάτων και των γεωργικών φαρμάκων.
Επίσης, είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και όλα τα βιολογικά στάδια των φυτών. Εφαρμόζεται διαφυλλικά ή στο έδαφος με τα συστήματα άρδευσης.

Συνθεση
Ανάλυση %(β/ο)
Αμινοξέα (ελεύθερα, ολιγοπεπτίδια)40

Εφαρμόζεται με ριζοπότισμα και διαφυλλικούς ψεκασμούς σε όλες τις καλλιέργειες (φράουλες, καρπούζια, πεπόνια, πατάτες κτλ) και για όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών.
Γενική δοσολογία για υδρολίπανση: 0,5-1 λίτρο / στρέμμα, καθ`όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
Γενική διαφυλλική δοσολογία: 100-200 cc / 100 lt νερό καθ`όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
Για ψεκασμό στα θερμοκήπια να εφαρμόζονται οι μικρότερες δόσεις.