Λίπασμα οργανικού καλίου

Acet K

Γενική περιγραφή

Το ACET K αποτελεί μια εξαιρετική, ως προς τον βαθμό και την ταχύτητα απορρόφησής από τα φυτά, μορφή οργανικού Καλίου. Η παρουσία επαρκούς ποσότητας Καλίου στα φυτά συντελεί στον σχηματισμό και μετατόπιση του αμύλου, των σακχάρων και λιπών, όπως και στον σχηματισμό των πρωτεινών. Ενισχύει ενζυμικές δράσεις και βοηθά τα κύτταρα να διατηρούν την εσωτερική τους πίεση, διατηρώντας την ισορροπία των αλάτων και του νερού στα κύτταρα.
Ακόμη βελτιώνει την ποιότητα των σπόρων, αυξάνει την ανάπτυξη των ριζών και την αντοχή στην ξηρασία.
Εκτός του Καλίου, το ACET K περιλαμβάνει επίσης σε σημαντικές ποσότητες το «ανιόν» του οξικού οξέος, το οποίο αποτελεί ένα φυσικό μεταβολίτη των φυτών με σημαντικές λειτουργίες τόσο εντός του φυτού, όσο και στη συμβιωτική σχέση μεταξύ των ριζών των φυτών και των μικροοργανισμών του εδάφους.
Η περιεκτικότητα αμινοξέων φυτικής προέλευσης ( από ενζυμική υδρόλυση φυτικής πρωτείνης) συμβάλει στην καλύτερη προσκόλληση των θρεπτικών στην φυλική επιφάνεια και στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του υγρού καλιούχου λιπάσματος. Πέραν αυτών, είναι γνωστό ότι τα αμινοξέα, και τα μικροπεπτίδια μπορούν να απορροφηθούν από τα φυτά και να χρησιμοποιηθούν στον βιολογικό τους κύκλο. Επιπλέον τα αμινοξέα λόγω των καρβοξυλίων και των αμινοομάδων που περιέχουν μπορούν να λειτουργήσουν ως ligands (χηλικοί παράγοντες) για τη συμπλοκοποίηση κυρίως των ιχνοστοιχείων.
Το ACET K μπορεί να εφαρμοστεί διαφυλλικά και από το έδαφος.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Κάλιο (K2O)24
Οργανική Ουσία (οξικό οξύ, αμινοξέα, πεπτίδια)17
Εφαρμογές - Δοσολογία

Δοσολογία και οδηγίες χρήσεως
Γενική δοσολογία: Διαφυλλικά 1,5-4L/1000L νερό ή 1-2 L/1000m² μέσα από το σύστημα άρδευσης
Πυρηνόκαρπα: Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με 2-3L/1000L νερό κάθε 10-15 ημέρες. 1η εφαρμογή στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού
Μήλα : Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με 1,5-3L/1000L νερό νερό κάθε 10-15 ημέρες. 1η εφαρμογή στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού
Αμπέλι: Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με 2-4L/1000L νερό κάθε 15-20 ημέρες. 1η εφαρμογή στο στάδιο του περκασμού.
Κηπευτικά: 2-3L/1000L νερό στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού των καρπών. 1-2 L/1000m² για εφαρμογές μέσα από το σύστημα άρδευσης.
Καρπούζι – πεπόνι: 1η εφαρμογή όταν οι καρποί αποκτήσουν το μισό περίπου μέγεθος από το τελικό της κάθε ποικιλίας με 1-2 L/1000m² ή διαφυλλικά με 2-4L/1000L.
Πατάτα: 1η εφαρμογή μετά την έναρξη της κονδυλοποίησης με 3-4L/1000L. Επανάληψη σε 10 ημέρες με την ίδια δοσολογία.
Φράουλα: 1-2 L/1000m² μέσα από το σύστημα άρδευσης ή 2-3L/1000L διαφυλλικά, όταν οι καρποί αρχίζουν να κοκκινίζουν.

BRILLANT-K

Brillant K32

Υγρό λίπασμα Καλίου οργανικών οξέων

Pro Grow

Λίπασμα Καλίου και ιχνοστοιχείων εμπλουτισμένο με αμινοξέα

Q-60

Λίπασμα Καλίου με αμινοξέα

Nature KS

Λίπασμα Καλίου και Θείου

Chelan K

Eιδικό σκεύασμα πλούσιο σε αφομοιώσιμο Κάλιο, εμπλουτισμένο με αμινοξέα.

Acet K

Λίπασμα οργανικού καλίου

Silene K

Λίπασμα πυριτικού καλίου