Υγρό οργανοχημικό παρασκεύασμα βελτιωτικό εδάφους

Action Vit

Γενική Περιγραφή

Το Action Vit είναι ένα υγρό οργανικό παρασκεύασμα που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του εδάφους και είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και όλα τα καλλιεργητικά στάδια των φυτών. Η εφαρμογή του Action Vit ενισχύει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων και οδηγεί σε αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών.

Αύξηση απορρόφησης θρεπτικών συστατικών
Αύξηση παραγωγής
Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων
Ενίσχυση ριζικού συστήματος
Ανάλυση
Analysis %(W/W)
Potassium (K2O) 4%
Iron (Fe) EDDHA 0.5%
Zinc (Zn) EDTA0.1%
Molybdenum (Mo)0.001%
Organic matter 40%
Seaweed extracts and other plant extracts
Εφαρμογές - Δοσολογία

Ριζοπότισμα: Εφαρμογές κάθε 10-15 ημέρες
Δενδρώδεις καλλιέργειες: 2-2,5lt / 1000m2
Κηπευτικά: 2-2,5lt / 1000m2
Ανθοκομικά: 2-2,5lt / 1000m2