Ύγρό ισορροπημένο λίπασμα

Agrimax 17-17-17

Γενική περιγραφή

Το Agimax 17-17-17 είναι ένα ισορροπημένο υγρό λίπασμα NPK πλούσιο σε κύρια θρεπτικά στοιχεία, κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και όλα τα στάδια της ανάπτυξης των φυτών. Το Agimax 17-17-17 αποτελεί μια πρόσθετη πηγή αζώτου, φωσφόρου και καλίου για τα φυτά, καθ’όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Συνιστάται ιδιαίτερα σε εκείνα τα στάδια κατά τα οποία οι καλλιέργειες έχουν αυξημένες ανάγκες σε όλα τα θρεπτικά στοιχεία όπως στα πρώτα στάδια μετά την καρπόδεση ή όταν υπάρχει μεγάλο φορτίο παραγωγής. Η ποιότητα και καθαρότητα των πρώτων υλών, καθιστά το προϊόν άμεσα αφομοιώσιμο και αξιοποιήσιμο από τα φυτά. Το Agimax 17-17-17 ενισχύει όλες τις καλλιέργειες στις φάσεις έντονης δραστηριότητας.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/ββ/ο
Άζωτο (N) Ολικό13,117
Άζωτο (N) Ουρικό9,312
Άζωτο (N) Αμμωνιακό3,85
Φωσφόρος (P2O5)13,117
Κάλιο (K2O)13,117
Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενική δοσολογία: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 2-5L/1000L νερό ή υδρολίπανση με 1-5L/στρέμμα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας, σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.
Κηπευτικά και φυλλώδη λαχανικά: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 2-4L/1000L νερό ή 1-4 λίτρα/στρέμμα με υδρολίπανση
Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Αμπέλι: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 2-5L/1000L νερό ή 2-5L/στρέμμα με υδρολίπανση.

Chelan Sol

Υδατοδιαλυτά NPK υψηλής καθαρότητας

Chelan Sol Plus

Υδατοδιαλυτά NPK λιπάσματα με οργανικά συστατικά

Professional

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα, υψηλών αποδόσεων,
για επαγγελματική χρήση

HD 14-42-14

Φωσφορούχο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 21-21-21

Ισορροπημένο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 26-6-6

Πλούσιο σε άζωτο λίπασμα σε μορφή αιωρήματος