Διαφυλλικό λίπασμα σιδήρου.

Amino Fe

Γενική Περιγραφή

Το Amino Fe είναι μια πλούσια πηγή αφομοιώσιμου Σιδήρου με αμινοξέα. Είναι κατάλληλο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη του Σιδήρου σ’ όλες τις καλλιέργειες. Η παρουσία των αμινοξέων φυτικής προέλευσης, διευκολύνει την απορρόφηση και βοηθά το φυτό να ανταπεξέλθει γρήγορα στην έλλειψη Σιδήρου και στα προβλήματα που αυτή δημιουργεί (μείωση της φωτοσύνθεσης),. Η τροφοπενία σιδήρου γνωστή και σαν χλώρωση εκδηλώνεται με κιτρίνισμα των φύλλων που οφείλεται στην αδυναμία σύνθεσης χλωροφύλλης και έχει σαν αποτέλεσμα την μειωμένη βλάστηση και χαμηλή απόδοση των καλλιεργειών. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της χλώρωσης κλιμακώνει το μέγεθος του προβλήματος και οδηγεί τελικά σε νέκρωση των ιστών. Η χλώρωση σιδήρου εμφανίζεται έντονα σε ασβεστούχα εδάφη με αλκαλικό pH, σε πολύ όξινα και σε ελαφρά, αμμώδη εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία. Τα αμινοξέα σταθεροποιούν τα ιόντα Σίδηρου ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί και στο έδαφος με θετικά αποτελέσματα σε εδάφη με ουδέτερο ή όξινο pH, μέσω των συστημάτων άρδευσης.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/ββ/ο
Σίδηρος (Fe) EDTA3,86,5
Άζωτο (N)4,66
Application - Dosages

Γενική δοσολογία: 0,5-1 λίτρο / 1000m2 μέσα από το σύστημα άρδευσης ή διαφυλλικά 100-200 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Πυρηνόκαρπα: 1-2 εφαρμογές συνολικά. 1η εφαρμογή στην έναρξη της νέας βλάστησης με 100 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό και 2η εφαρμογή 15-20 ημέρες μετά με 150-200 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Γιγαρτόκαρπα: 2-3 εφαρμογές συνολικά. 1η εφαρμογή στην έναρξη της νέας βλάστησης με 100-150 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό και δεύτερη εφαρμογή περίπου 15 ημέρες αργότερα με 150-200 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. 3η εφαρμογή, αν χρειαστεί, μετά την πτώση πετάλων με 150-200 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Ακτινίδια: 2-3 εφαρμογές με πρώτη εφαρμογή στην έναρξη της νέας βλάστησης με 100 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. Δεύτερη εφαρμογή 15-20 ημέρες αργότερα με 100-150 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. 3η εφαρμογή, αν χρειαστεί, 10-15 ημέρες μετά την καρπόδεση με 150-200 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Αμπέλι: 2-3 εφαρμογές από την έναρξη της νέας βλάστησης μέχρι την πτώση πετάλων με 100-150 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. Στην 1η εφαρμογή γίνεται χρήση της μικρότερης δόσης.
Φράουλα – κηπευτικά: 0,5-1 λίτρο / 1000m2 μέσα από το σύστημα άρδευσης ή 100-150 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό διαφυλλικά.
Καλλωπιστικά φυτά: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 150-200 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το Amino Fe συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα και λιπάσματα πλην των πολύ αλκαλικών. Σε κάθε περίπτωση άγνωστου συνδυασμού να γίνεται προηγουμένως δοκιμή σε μικρή έκταση.
Εφαρμόζεται τις ψυχρότερες ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.
Για ψεκασμό στα θερμοκήπια να εφαρμόζονται οι μικρότερες δόσεις.

more products