Υγρό λίπασμα ειδικό για το Βαμβάκι

Best Cotton

Γενική περιγραφή

Το Βest cotton περιέχει Φώσφορο, Κάλιο, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρο και Βόριο σε μια ισορροπημένη σχέση, ικανή να καλύψει και τις πλέον απαιτητικές περιπτώσεις εφαρμογών.

Ο ρόλος των στοιχείων αυτών στην θρέψη του βαμβακιού είναι καθοριστικός για μια μεγάλη σειρά βιοχημικών διεργασίων που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποδόσεις και την ποιότητα. 

Η παρουσία του Φωσφόρου είναι ουσιαστική για διεργασίες όπως η φωτοσύνθεση, η σύνθεση των υδατανθράκων και η μεταφορά ενέργειας. 

Ο Φώσφορος παίρνει επίσης μέρος στην κυτταροδιαίρεση, υποκίνει την άνθιση και προωθεί τον σχηματισμό των σπόρων.

Το Κάλιο παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του βαμβακιού μιας και συμμετέχει σε μια σειρά σημαντικών ενζυμικών διεργασίων, συντελεί στην καλλίτερη αξιοποίηση του νερού στο φυτό και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως το μήκος και την αντοχή των ινών.Το Μαγνήσιο αποτελεί σημαντικό συστατικό της χλωροφύλλης η έλλειψη του μειώνει την φωτοσύνθεση και την αναπνοή των κυττάρων. Το Μαγγάνιο αποτελεί συστατικό των ενζύμων που σχετίζονται με την σύνθεση των υδατανθράκων και των πρωτεινών. Οι ελλείψεις Ψευδαργύρου και Βορίου καθυστερούν την άνθιση και καρποφορία του βαμβακιού και επηρεάζουν αρνητικά την πρωίμηση της καλλιέργειας.   

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Φωσφόρος (P2Ο5) 28,5
Κάλιο (K2O)7,1
Μαγνήσιο (MgO)2
Μαγγάνιο (Mn)0,7
Ψευδάργυρος (Zn) 0,2
Βόριο (Β) 0,07
Εφαρμογές - Δοσολογία

Το best cotton είναι ένα σκεύασμα, κατάλληλο για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Περιέχει σε υψηλά επίπεδα επιλεγμένα θρεπτικά μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, η παρουσία των οποίων στο βαμβάκι είναι απαραίτητη για την επίτευξη μεγάλων αποδόσεων και υψηλών ποιουικών χαρακτηριστικών. Με την χρήση του best cotton επιτυγχάνουμε έντονη βραχυγονάτωση.
Το best cotton έχει όξινο pH με αποτέλεσμα να βελτιώνει το pH των ψεκαστικών διαλυμάτων.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
5 λίτρα σε 1000 λίτρα νερό.

Σχετικά Προϊόντα

Agrimax 13-13-13

Γενική Περιγραφή Το Agrimax 13-13-13 είναι ένα ισορροπημένο υγρό λίπασμα NPK πλούσιο…

Lotus

Βιοδιεγέρτης αύξησης της παραγωγής

32-0-0

Υγρό Λίπασμα Αζώτου

HD 14-42-14

Φωσφορούχο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 21-21-21

Ισορροπημένο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 26-6-6

Πλούσιο σε άζωτο λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

Nitro Step by Step

Αζωτούχο Λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης