Υγρό λίπασμα καλιούχου άλατος φυτικών λιπαρών οξέων

BioKa

Γενική Περιγραφή

Το BIO KA είναι ένα υγρό λίπασμα Καλίου σε μορφή καλιούχου άλατος φυτικών λιπαρών οξέων κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές. Η εφαρμογή του συντελεί στην αποφυγή και διόρθωση τροφοπενιών καλίου και στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών που εξαρτώνται από το κάλιο, όπως η γεύση και το άρωμα των φρούτων και η αύξηση των σακχάρων. Η συγκεκριμένη μορφή του Καλίου, διαθέτει τασενεργές ιδιότητες με αποτέλεσμα το παρασκεύασμα να λειτουργεί σαν ένας φυσικός «διαβρέκτης» που βοηθά την είσοδο των ιόντων Καλίου στο φύλλωμα.
Λόγω της ειδικής του οργανικής σύνθεσης το Bio Ka βοηθά ακόμη στην απομάκρυνση των μελιτωμάτων στα φυτά. 

Σύνθεση
Ανάλυση %(β/β)
Κάλιο (K2O)5
Άλατα καλίου φυτικών λιπαρών οξέων40%
Εφαρμογές - Δοσολογία

Το BIO KA είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

Γενική δοσολογία: Διαφυλλικά 200-500 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. Επαναλήψεις όταν είναι αναγκαίο κάθε 15-20 ημέρες.
Πυρηνόκαρπα – γιγαρτόκαρπα: 1-3 εφαρμογές συνολικά. με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Κηπευτικά: 1-3 εφαρμογές συνολικά. με 200-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Αμπέλι: 2-3 εφαρμογές συνολικά με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Καρπούζι – πεπόνι: 1-3 εφαρμογές συνολικά. με 200-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Ανθοκομικά – μικρά φυτά: 1-3 εφαρμογές συνολικά. με 200-250 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Καπνός: 1 λίτρο στα 300-400 λίτρα νερό για 5 στρέμματα. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το BIO KA συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Σε κάθε περίπτωση άγνωστου συνδυασμού να γίνεται προηγουμένως δοκιμή σε μικρή έκταση. Εφαρμόζεται τις ψυχρότερες ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.