εκχύλισμα φουλβικών και χουμικών οξέων με όξινο pH (2-3)

Black Red

Γενική Περιγραφή

Το Black-red waves είναι ένα συμπυκνωμένο εκχύλισμα φουλβικών και χουμικών οξέων με όξινο pH (2-3), κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές, αλλά και εφαρμογές στο έδαφος σε όλες τις καλλιέργειες. Με την συστηματική εφαρμογή του, το Black-red waves βελτιώνει τη δομή του εδάφους, συντελεί στην καλύτερη αξιοποίηση των λιπασμάτων αυξάνοντας την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, διεγείρει την ωφέλιμη μικροβιακή δραστηριότητα και την ανάπτυξη της ρίζας. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνει την ποιότητα και την ποσότητα των καρπών και βοηθά στη αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών. Λόγω του όξινου pH το Black-red waves μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και προϊόντα θρέψης για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ρυθμιστής του pH του ψεκαστικού διαλύματος. Το Black-red waves είναι πολύ αποτελεσματικό ακόμα και σε πολύ χαμηλές δοσολογίες. Με την εφαρμογή του στο έδαφος βοηθά στη μείωση της αλατότητας και ταυτόχρονα λειτουργεί σαν χηλικός παράγοντας για τα θρεπτικά στοιχεία μετατρέποντάς τα σε μορφές εύκολα αφομοιώσιμες από τα φυτά. Σε διαφυλλικές εφαρμογές μαζί με λιπάσματα αυξάνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων..

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Χουμικά και φουλβικά οξέα (μεσαίου και μικρού μοριακού βάρους)25
Εφαρμογές - Δοσολογία

Δένδρώδεις καλλιέργειες – Αμπέλια: Διαφυλλικές εφαρμογές σε συνδυασμό με διαφυλλικά λιπάσματα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα 50-100ml/ 100lt νερό. Ριζοπότισμα με 250 -400ml / 1000m² μαζί με υδατοδιαλυτά λιπάσματα.
Κηπευτικά: Διαφυλλικές εφαρμογές σε συνδυασμό με διαφυλλικά λιπάσματα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα 50-100ml/ 100lt νερό όταν τα φυτά έχουν ύψος 20εκ. Ριζοπότισμα με 400 -600ml / 1000m²
Πατάτες-Κρεμμύδια: Διαφυλλικές εφαρμογές με 100-200ml/ 1000 m² νερό όταν τα φυτά έχουν ύψος 20εκ. Εφαρμογή από το έδαφος με 200 -500ml / 1000m² γραμμικά.
Βαμβάκι: Διαφυλλικές εφαρμογές σε συνδυασμό με διαφυλλικά λιπάσματα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα 50-100ml/ 100lt νερό όταν τα φυτά έχουν ύψος 20εκ. Εφαρμογή από το έδαφος με 200 -400ml / 1000m² γραμμικά.


Ως ρυθμιστής pH στο ψεκαστικό διάλυμα: 50 ml/ 100lt νερό