Ειδικό Λίπασμα μετασυλλεκτικής εφαρμογής

Bud Storage

Γενική Περιγραφή

ΣΤΕΡΕΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΦΩΣΦΌΡΟΥ, ΚΑΛΙΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Bud Storage εφαρμόζεται μετά τη συγκομιδή και πριν πέσουν τα φύλλα, με στόχο τον εμπλουτισμό των δενδρωδών καλλιεργειών με χρήσιμα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στο ξεκίνημα την επόμενης καλλιεργητικής περιόδου και συντελούν στην επιτυχία ολόκληρου του βιολογικού κύκλου. Η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών γίνεται τόσο μέσω του ξυλώδους μέρους όσο και της φυλλικής επιφάνειας και οι διαφυλλικές εφαρμογές συνιστώνται όταν τα φύλλα είναι ακόμα πράσινα και ενεργά.

To BUD STORAGE μετά την εφαρμογή του, απορροφάτε, μετακινείται και αποθηκεύεται εμπλουτίζοντας με τα θρεπτικά συστατικά τους καρποφόρους οφθαλμούς της επόμενης χρονιάς με αποτέλεσμα την καλή έκπτυση των οφθαλμών, τη δημιουργία καλών ανθέων και την αύξηση της παραγωγής του επόμενου έτους.

Σύνθεση
Analysis %(W/W)
Phosphorus (P2O5)6%
Potassium (K2O)2.2%
Magnesium (MgO)16%
Boron (B)2.2%
Zinc (Zn*)2%
Εφαρμογές Δοσολογία

Δοσολογία και οδηγίες χρήσεως
Δενδρώδεις καλλιέργειες: Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5kg / στρέμμα με 50-100lt νερό / στρέμμα, μετά την συγκομιδή και πριν πέσουν τα φύλλα. Η καλή διαβροχή είναι απαραίτητη.