Λίπασμα Ασβεστίου σε μορφή υδατικού αιωρήματος.

Calcium 50

Γενική περιγραφή

Το Calcium 50 είναι ένα εξαιρετικά πλούσιο σε Ασβέστιο διαφυλλικό λίπασμα σε μορφή υδατικού αιωρήματος. Με την εφαρμογή του Calcium 50 μικροσωματίδια Ανθρακικού Ασβεστίου προσλαμβάνονται άμεσα από τα φυτά μέσω των στοματίων και μετατρέπονται σε ιόντα Ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο το Calcium 50 εκτός της υψηλής συγκέντρωσης σε Ασβέστιο αυξάνει την διαθεσιμότητα του διοξειδίου του άνθρακα και τα επίπεδα της φωτοσύνθεσης και οδηγεί σε αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών.

Το Calcium 50:

Βελτιώνει την απόδοση των καλλιεργειών, την ποιότητα και την μετασυλλεκτική αντοχή των γεωργικών προιόντων
Επιταχύνει την ανάπτυξη και ενισχύει την δημιουργία χλωροφύλλης.
Μειώνει τις απαιτήσεις σε νερό
Αυξάνει την αντοχή των φυτών στον παγετό και στην ξηρασία.
Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Ασβέστιο (CaO)35
Εφαρμογές - Δοσολογία

Οδηγίες χρήσης Το Calcium 50 χρησιμοποιείται κυρίως στα ακόλουθα στάδια ανάπτυξης των φυτών:
1. Στην έναρξη της νέας βλάστησης / 2. Κατά την διάρκεια της ανθοφορίας / 3. Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού
Το Calcium 50 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία ή περισσότερες φορές, με απόσταση εφαρμογών 3-4 εβδομάδες, μόνο του ή σε συνδυασμό με φυτοφάρμακα.

Γενική δοσολογία (διαφυλλικά) : 300-500 ml Calcium 50 σε 100 λίτρα νερό. Δεν εφαρμόζεται με όξινα παρασκευάσματα.
Σιτηρά: 2 εφαρμογές . Η 1η στο αδέλφωμα και η 2η όταν εμφανιστεί το τελευταίο φύλλο.
Ρύζι: 2 έως 3 εφαρμογές, κάθε 3-4 εβδομάδες, με 1η εφαρμογή 15 μέρες μετά την σπορά.
Πατάτες: 2 εφαρμογές. Η 1η 15 μέρες μετά την εμφάνιση των πρώτων φύλλων. Η 2η μετά από 3 εβδομάδες από την 1η εφαρμογή.
Ζαχαρότευτλα: 2 εφαρμογές. Η 1η μεταξύ του 4 και του 6 φύλλου και η δεύτερη 3-4 εβδομάδες αργότερα.
Καλαμπόκι: 2 εφαρμογές. Η 1η μεταξύ του 4 και του 6 φύλλου και η 2η στο 10 φύλλο.
Λαχανικά: 2 εφαρμογές. Η 1η μετά την μεταφύτευση και η δεύτερη 4 εβδομάδες αργότερα.
Αμπέλια: 2 εφαρμογές. Η 1η στην άνθηση και η 2η στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης του τσαμπιού.
Τομάτες: 3 έως 4 εφαρμογές κάθε 4 εβδομάδες με 1η εφαρμογή στο δεύτερο φύλλο.
Δενδρώδεις καλλιέργειες: 2 έως 3 εφαρμογές κάθε 4 εβδομάδες, με 1η εφαρμογή στην έναρξη της καινούριας βλάστησης.

Profical+Mg

Λίπασμα ασβεστίου-μαγνησίου εμπλουτισμένο με αμινοξέα και ολιγοπεπτίδια

Chelan Ca

Λίπασμα Ασβεστίου με βιοδραστικούς παράγοντες

Chelan CaP

Το CHELAN CaP είναι ένα πυκνό, υγρό λίπασμα Φωσφόρου – Ασβεστίου εμπλουτισμένα με βόριο και ψευδάργυρο.

CalcoPhos

Λίπασμα για τη βελτίωση του χρωματισμού

Calcio N Super

Λίπασμα ουρικού αζώτου και ασβεστίου