Ειδικό παρασκεύασμα Πυριτικού Ασβεστίου

Calsil

Γενική περιγραφή

Το Calsil είναι ένα φυσικής προέλευσης προϊόν ασβεστίου και πυριτίου κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. Eφαρμόζεται διαφυλλικά ή στο έδαφος με τα συστήματα άρδευσης. Η συνδυασμένη παρουσία Ασβεστίου και Πυριτίου, σε μια πολύ υψηλή και ισορροπημένη περιεκτικότητα, προσδίδει μια σειρά από εξαιρετικά χρήσιμα χαρακτηριστικά που συνδράμουν στην καλή ανάπτυξη των φυτών και τις υψηλότερες αποδόσεις των καλλιεργειών.
Το Πυρίτιο (Si) παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των κυτταρικών και διακυτταρικών συστατικών των φυτών . Προσλαμβάνεται μέσω των ριζών ή του φυλλώματος, όπου στη συνέχεια μετατοπίζεται και εναποτίθεται στούς ιστούς ενισχύοντας τις κυτταρικές και διακυτταρικές δομές.
Το πυρίτιο βελτιώνει την αντοχή των φυτών στις αντίξοες συνθήκες που προκαλούνται από τις κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (ξηρασία, ψύχος, καύσωνας, αλατότητα, τοξικότητα χημικών στοιχείων), επιδρά στην αύξηση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φυτών, προάγει την ενζυμική δραστηριότητα και επιταχύνει τις μεταβολικές διεργασίες των φυτών. Το ασβέστιο έχει πολλαπλό ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών καθώς είναι στοιχείο απαραίτητο για τη δημιουργία συμπαγών κυτταρικών τοιχωμάτων , ενισχύει την συνεκτικότητα των παραγόμενων καρπών και αυξάνει την μετασυλλεκτική διάρκεια της συντήρησης τους.

 

 

Συμπυκνωμένο αιώρημα Πυριτίου (Si) -Ασβεστίου (CaO)
Κατάλληλο για εφαρμογές στο έδαφος και στο φύλλωμα για όλες τις καλλιέργειες
Αυξάνει τις αποδόσεις
Ενισχύει το φυτό απέναντι σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες
Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων
Βελτιώνει την μετασυλλεκτική αντοχή των καρπών
Σύνθεση
Ανάλυση %β/ο
Πυρίτιο (SiO2)38
Ασβέστιο (CaO)32
Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενική δοσολογία: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 1-1,5 lt / 100 λίτρα νερό ή υδρολίπανση με 1-2 lt/ 1000m2 ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας, σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.
Κηπευτικά:
Υδρολίπανση: Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές καθ’όλη την καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.
Διαφυλλικά: 2-3 εφαρμογές μέχρι την πρώτη καρπόδεση
Φράουλες:
Υδρολίπανση: Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές καθ’όλη την καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.
Διαφυλλικά: 1-3 εφαρμογές μέχρι την πρώτη καρπόδεση
Δενδρώδεις καλλιέργειες:
Υδρολίπανση:Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές καθ’όλη την καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.
Διαφυλλικά: 1-3 εφαρμογές μέχρι το στάδιο του καρπιδίου
Φυλλώδη λαχανικά:
Υδρολίπανση: Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές καθ’όλη την καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.

Calsil

Ειδικό παρασκεύασμα Πυριτικού Ασβεστίου

Silene K

Λίπασμα πυριτικού καλίου

Silic Plus

Παρασκεύασμα πυριτικού οξέος