Λίπασμα Μολυβδαινίου

Chelan Mo

Γενική Περιγραφή

Το Chelan moly είναι παρασκεύασμα Μολυβδαινίου σε υγρή μορφή, σχεδιασμένο κυρίως για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις στο στοιχείο αυτό (καρπούζι, πεπόνι, καρότο, κουνουπίδι, κρεμμύδι, σκόρδο). Το Μολυβδαίνιο κατέχει σημαντικό ρόλο στην δέσμευση και αξιοποίηση του ατμοσφαιρικού αζώτου και στην βιοσύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων.
Σε περίπτωση τροφοπενίας μολυβδαινίου εμφανίζονται συμπτώματα στα φυτά όμοια με αυτά της έλλειψης αζώτου.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το Chelan moly  εφαρμόζεται χωρίς πρόβλημα με τα περισσότερα φυτοφάρμακα. Σε κάθε περίπτωση που η συνδυαστικότητα του προϊόντος με άλλα αγροχημικά δεν είναι γνωστή, ενδείκνυται μια δοκιμαστική εφαρμογή μικρής κλίμακας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του σε φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για ζωοτροφές (βοσκές, λειμώνες κλπ).

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Μολυβδαίνιο (Mo)4
Εφαρμογές - Δοσολογία

Τομάτα: Διαφυλλικά 0,25-0,7L/1000L νερό ή ριζοπότισμα με 0,7-1L/10 στρέμματα.

Αγγούρι: Διαφυλλικά 0,5-1L/1000L νερό ή ριζοπότισμα με 1,5-2,5L/10 στρέμματα.


Πατάτα: Διαφυλλικά 0,25-0,7L/1000L νερό ή ριζοπότισμα με 0,6-1L/10 στρέμματα.

Καρπούζι Πεπόνι: Διαφυλλικά 0,5-1L/1000L νερό ή ριζοπότισμα με 1,5-2,5L/10 στρέμματα.

Κολοκύθι: Διαφυλλικά 0,25-0,7L/1000L νερό ή ριζοπότισμα με 0,6-1L/10 στρέμματα.


Σπαράγγι Μπρόκολο: Διαφυλλικά 0,25-0,75L/1000L νερό ή ριζοπότισμα με 0,6-1L/10 στρέμματα.

Αμπέλι: Διαφυλλικά 0,75-1L/1000L νερό ή ριζοπότισμα με 0,2-0,3L/10 στρέμματα.

more products