Υδατοδιαλυτά NPK υψηλής καθαρότητας

Chelan Sol

Η σειρά Chelan Sol αποτελείται από μια ευρεία γκάμα 100% υδατοδιαλυτών λιπασμάτων ενισχυμένα με ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή EDTA.
Η σειρά Chelan Sol περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τύπους, ικανούς να καλύψουν τις ανάγκες όλων των καλλιεργειών και σε όλα τα καλλιεργητικά στάδια. Τα λιπάσματα Chelan sol παράγονται από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας ώστε να εφαρμόζονται είτε διαφυλλικά, είτε μέσα από τα συστήματα άρδευσης.

Δεν περιέχουν χλωριούχα και Νάτριο

Chelan Sol

Υδατοδιαλυτά NPK υψηλής καθαρότητας

Chelan Sol Plus

Υδατοδιαλυτά NPK λιπάσματα με οργανικά συστατικά

Professional

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα, υψηλών αποδόσεων,
για επαγγελματική χρήση

HD 14-42-14

Φωσφορούχο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 21-21-21

Ισορροπημένο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 26-6-6

Πλούσιο σε άζωτο λίπασμα σε μορφή αιωρήματος