Υγρό λίπασμα Ψευδαργύρου σε EDTA μορφή

Chelan Zn

Γενική Περιγραφή

Το Chelan Zn είναι ένα εξειδικευμένο λίπασμα ψευδαργύρου σε πλήρως αφομοιώσιμη χηλική μορφή, που στοχεύει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη του στοιχείου.
Ο ισχυρός χηλικός παράγοντας (EDTA) καθιστά το Chelan Zn ιδιαίτερα αποτελεσματικό και αξιόπιστο ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις τροφοπενιών ψευδαργύρου.
Ο ψευδάργυρος έχει σημαντικό ρόλο στην γονιμοποίηση, στην σωστή ανάπτυξη των βλαστών και του φυλλώματος, καθώς και στην αύξηση του μεγέθους των καρπών.
Η εξειδικευμένη μέθοδος παρασκευής του λιπάσματος το καθιστά κατάλληλο για διαφυλλική χρήση αλλά και για υδρολιπάνσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το έδαφος έχει πολύ όξινο ή αλκαλικό pH.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Ψευδάργυρος (Zn) EDTA5
Εφαρμογές Δοσολογία

Γενική δοσολογία: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 2-4L/1000L νερό ή υδρολιπάνσεις με 1-3 λίτρα/1000m²

Πυρηνόκαρπα: Διαφυλλικός ψεκασμός με 2-4L/1000L νερό στην πτώση πετάλων. Στα πυρηνόκαρπα συστήνεται 2η εφαρμογή πριν την πτώση των φύλλων με 2-3L/1000L νερό, ώστε τα φυτά να έχουν διαθέσιμο ψευδάργυρο στους οφθαλμούς την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. 

Γιγαρτόκαρπα: Διαφυλλικός ψεκασμός με 2-4L/1000L νερό στη νέα βλάστηση και πριν την άνθηση.

Ελιά: 2-4L/1000L νερό στο στάδιο του ‘κροκιάσματος’.
Αμπέλι: 1η εφαρμογή διαφυλλικά με 1,5-2,5L/1000L νερό κατά την έκπτυξη της νέας βλάστησης και 2η εφαρμογή με 2-3L/1000L νερό πριν την έναρξη της άνθησης.
Κηπευτικά: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 2-3L/1000L νερό νερό ή 1-2 λίτρα / στρέμμα για εφαρμογή από το έδαφος, πριν την πρώτη άνθηση και επανάληψη πριν την άνθηση του κάθε επόμενου σταυρού.
Μεγάλες καλλιέργειες: Διαφυλλικός ψεκασμός με 2-5L/1000L νερό στα 6-8 φύλλα.


Εφαρμόζεται τις ψυχρές ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.

 
Περισσότερα Προϊόντα

Carbox ZnB

Εξειδικευμένο λίπασμα βορίου και ψευδαργύρου.

BoZin

Λίπασμα Βορίου-Ψευδαργύρου

Chelan B/Zn

Chelan B/Zn

Βοριούχος αιθανολαμίνη με EDTA Ψευδάργυρο

Chelan Zn

Υγρό λίπασμα Ψευδαργύρου σε EDTA μορφή

Zincophos

Λίπασμα Φωσφόρου – Ψευδαργύρου

Cabozin

Λίπασμα ασβεστίου, ενισχυμένο με βόριο, ψευδάργυρο και οργανικά συστατικά.