Πυκνό λίπασμα Χαλκού

Copper 12

Γενική Περιγραφή

Το Copper 12 είναι ένα πολύ αποτελεσματικό υγρό σκεύασμα χαλκού. Ο Χαλκός διεγείρει τις ενζυμικές αντιδράσεις των φυτών, δρα στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και συμμετέχει στη φωτοσύνθεση αυξάνοντας την παραγωγή ενέργειας. Περιέχει αμινοξέα, πεπτίδια και γλυκίνη- μπεταίνη που συνδράμουν στην καλύτερη αξιοποίηση του στοιχείου από τα φυτά. Το Copper 12 είναι πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώνεται πολύ γρήγορα. 

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Χαλκός (Cu)12
Application - Dosages

Κηπευτικά: 2-3 εφαρμογές με 50-100cc /100 lt νερό στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης.
Ελιά: Διαφυλλική εφαρμογή με 100 -150cc/ 100lt νερό . 1η εφαρμογή στην βλαστική ανάπτυξη. 2η εφαρμογή μετά την άνθηση. 3η εφαρμογή πριν τη συγκομιδή.
Εσπεριδοειδή: 1-2 εφαρμογές μετά την συγκομιδή με 50-100cc /100 lt νερό.
Αμπέλι:1-2 εφαρμογές με 50-100 cc / 100lt νερό.
Δενδρώδεις καλλιέργειες: 1-2 εφαρμογές με 50-100 cc / 100lt νερό.
Σιτηρά: Διαφυλλικά 1-2 εφαρμογές με 0,1lt / στρέμμα στο στάδιο του αδελφώματος.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Να αποφεύγετε συνδυασμό με σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο και χαλκό .
Σε κάθε περίπτωση άγνωστου συνδυασμού να γίνεται προηγουμένως δοκιμή σε μικρή έκταση. Εφαρμόζεται τις ψυχρότερες ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος. Για ψεκασμό στα θερμοκήπια να εφαρμόζονται οι μικρότερες δόσεις

 

LG Active

Yγρό λίπασμα Χαλκού, Ψευδαργύρου και Μαγγανίου.

Ion Cu

Λίπασμα ιοντικού χαλκού

Chelan Cu

Σκεύασμα πρωτεϊνικού χαλκού

Copper 12

Πυκνό λίπασμα Χαλκού