Γλυκονικός Χαλκός

Copper G8

Γενική Περιγραφή

Το Copper G8 είναι ένα αποτελεσματικό υγρό λίπασμα χαλκού. Δρα διασυστηματικά στο φυτό καθώς ο χαλκός είναι σε χηλική μορφή γλουκονικού οξέως και πολυσακχαριτών. Η σύνθεση του Copper G8 ικανοποιεί τις ανάγκες του φυτού σε χαλκό, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και την σύνθεση πολυφαινολών και φυτοαλεξινών και ενισχύει, με φυσικό τρόπο το κυτταρικό τοίχωμα των φυτικών ίστων. Το Copper G8 διεισδύει στους φυτικούς ιστούς χωρίς να προκαλεί στίγματα στους καρπούς και στα φύλλα. Η εφαρμογή του προϊόντος δεν δημιουργεί στρες στα φυτά.

 

Ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και την σύνθεση πολυφαινολών και φυτοαλεξινών
Διεισδύει στους φυτικούς ιστούς χωρίς να προκαλεί στίγματα στους καρπούς και στα φύλλα
Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Χαλκός (Cu) 6
Χηλική μορφή γλουκονικού οξέως και πολυσακχαριτών
Εφαρμογές - Δοσολογία

Το Copper G8 είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και μπορεί να εφαρμοσθεί διαφυλλικά και με υδρολίπανση.


Ο συνολικός αριθμός των εφαρμογών εξαρτάται από την καλλιέργεια και τις ανάγκες των φυτών.
Γενική Διαφυλλική δοσολογία:
2-3L/1000L νερό.
Υδρολίπανση:
2L/10 στρέμματα

LG Active

Yγρό λίπασμα Χαλκού, Ψευδαργύρου και Μαγγανίου.

Ion Cu

Λίπασμα ιοντικού χαλκού

Chelan Cu

Σκεύασμα πρωτεϊνικού χαλκού

Copper 12

Πυκνό λίπασμα Χαλκού