Οργανικό παρασκεύασμα χουμικών και φουλβικών οξέων

Energy

Γενική Περιγραφή

Το Energy είναι ένα οργανικό παρασκεύασμα χουμικών και φουλβικών οξέων από εκχύλιση λεοναρδίτη εμπλουτισμένο με εκχύλισμα φυτικών οργανικών ουσιών πλούσιων σε φυσικά βιο δραστικά συστατικά (αμινοξέα, πεπτίδια, βιταμίνες, ολιγο – και πολυσακχαρίτες,
Μπεταίνες κλπ).
Η εφαρμογή του Energy συντελεί στην αύξηση της μικροβιακής δραστηριότητας στο έδαφος και κατά συνέπεια στην καλλίτερη αξιοποίηση των θρεπτικών συστατικών (μακροστοιχείων- ιχνοστοιχείων )και στην βελτίωση της δομής του εδάφους.
Επίσης βελτιώνει τη σχέση Αζώτου – Ανθρακα στο έδαφος και λειτουργεί ως φορέας εισόδου των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά (φυσικοί χηλικοί παράγοντες).

Το Energy έχει συνεργιστική δράση στην χρήση των ζιζανιοκτονων και εφαρμόζεται με επιτυχία προστιθέμενο στα ψεκαστικά διαλύματα.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/ο
Οργανική Ουσία (Χουμικά & Φουλβικά οξέα, Φυτικά εκχυλίσματα, Φυσικοί Βιοδιεγερτές) 15
Εφαρμογές - Δοσολογία

Το Energy είναι κατάλληλο για όλες τις  καλλιέργειες και για όλα  τα  στάδια  της  ανάπτυξής  τους . 

 

Διαφυλλικές  Εφαρμογές

1L/1000 λίτρα νερό μόνο του ή με προσθήκη διαφυλλικών λιπασμάτων.

Εφαρμογές στο έδαφος 

1L/στρέμμα με το σύστημα της  υδρολίπανσης μόνο του  ή  σε συνδυασμό με υδατοδιαλυτά λιπάσματα.

Σπορεία  

0,5 λίτρα  ανά 100 τετρ. μέτρα