Λίπασμα Φωσφορώδους Ψευδαργύρου

F-Away Zn

Γενική Περιγραφή

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το F-Away Zn, είναι ένα λίπασμα N-P με ψευδάργυρο, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί τόσο με διαφυλλικές εφαρμογές όσο και με ριζοποτίσματα. Εφαρμόζεται συμπληρωματικά στις βασικές λιπάνσεις με στόχο να καλύψει τις ανάγκες στα θρεπτικά συστατικά που περιέχει.
Ο φώσφορος αποτελεί πηγή ενέργειας για τα φυτά με τη μορφή του ATP και συμβάλλει στην δημιουργία πλούσιου και υγιούς ριζικού συστήματος, στην πρωιμότητα της παραγωγής και στον σχηματισμό των σπερμάτων των καρπών. Εφαρμόζεται διαφυλλικά και από το έδαφος με τα συστήματα άρδευσης. Ο Ψευδάργυρος υπεισέρχεται στους κύκλους των υδατανθράκων στο κύτταρο και είναι ρυθμιστικός παράγοντας της αύξησης. Η έλλειψη ψευδαργύρου στα φυτά εκδηλώνεται με χλωρωτικά φαινόμενα και μείωση της ανάπτυξης

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Άζωτο (N) Ουρικό3
Φωσφόρος (P2O5)33
Ψευδάργυρος (Zn)10
Εφαρμογές - Δοσολογία

Το F-away+Zn εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αναγνωρισμένης ανάγκης, ως συμπληρωματική λίπανση, σε όλες τις καλλιέργειες.


Κηπευτικά: Διαφυλλικά 2-2,5L/1000L νερό. Ριζοπότισμα 0,5-1L/στρέμμα.
Φρούτα-Δέντρα: Διαφυλλικά 2-2,5L/1000L νερό
Καλλωπιστικά φυτά: Διαφυλλικά 2-2,5L/1000L νερό.
Ριζοπότισμα 0,5-1L/στρέμμα.

F-Away Zn

Λίπασμα Φωσφορώδους Ψευδαργύρου

F-Away Cu

Λίπασμα Φωσφορώδους χαλκού.

F-Away Ca

Λίπασμα Φωσφονικού Ασβεστίου