Εκχύλισμα φουλβικών οξέων

Fulvit

Γενική Περιγραφή

To FULVIT είναι ένα συμπυκνωμένο εκχύλισμα καθαρών φουλβίκων οξέων εμπλουτισμένο με φυσικές βιοδραστικές ουσίες. Χαρακτηριστικό των φουλβικών οξέων είναι η υψηλή τους βιολογική αξία που αποδίδεται κυρίως στις ιδιότηττες που εμφανίζουν ως φυσικοί , οργανικοί ηλεκτρολύτες.

Τα φουλβικά οξέα
 • έχουν μεγάλη κινητικότητα και εμφανίζουν έντονη ευεργετική δράση στην κυτταρική δραστηριότητα.
 • ενεργοποιούν την φωτοσύνθεση, καλύπτουν τα φυτά σε οξυγόνο και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό.
 • περιέχουν μεταξύ άλλων δραστικές ουσίες που ενισχύουν όπως οι αυξίνες την κυτταροδιαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων , καθώς και την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος
Το FULVIT
 • συνδυάζεται με όλα τα λιπάσματα και με αυτά ακόμη που περιέχουν φωσφορικά ιόντα.
 • βελτιώνει την πρόσληψη των λιπασμάτων και των διασυστη-ματικών παρασκευασμάτων
 • συνδυάζεται με όλα τα ζιζανιοκτόνα
Οι βιοδραστικοί παράγοντες που περιέχονται στο FULVIT
 • ενισχύουν και ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα των φυτών
 • ενισχύουν την επιμήκυνση της παραγωγής καθυστερώντας τον μηχανισμό γήρανσης των φυτών
 • είναι εξαιρετικοί χηλικοί παράγοντες οι οποίοι βελτιώνουν την αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών
 • μεγαλώνουν την διαπερατότητα των φυτικών κυττάρων.
 • προστατεύουν από την ξηρασία.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Οργανική Ουσία (Φουλβικά οξέα)20
Εφαρμογές - Δοσολογία

Εφαρμογές στο έδαφος
0,5-2 λίτρα ανά στρέμμα

Διαφυλλικές εφαρμογές
0,3 – 0,5 λίτρα ανά στρέμμα
(ελάχιστη ποσότητα νερού 0,5:100 )

Black Red

εκχύλισμα φουλβικών και χουμικών οξέων με όξινο pH (2-3)

Fulvit

Εκχύλισμα φουλβικών οξέων

Energy

Οργανικό παρασκεύασμα χουμικών και φουλβικών οξέων