Ισορροπημένο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 21-21-21

Γενική περιγραφήGeneral Description

Το HD 21-21-21 είναι ένα ισορροπημένο πλήρες NPK λίπασμα, πλούσιο σε κύρια θρεπτικά στοιχεία ισχυρά εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία σε μορφή αιωρήματος, κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και όλα τα στάδια της ανάπτυξης των φυτών. Το HD 21-21-21 αποτελεί μια πρόσθετη πηγή αζώτου, φωσφόρου και καλίου για τα φυτά, καθ` όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Συνιστάται ιδιαίτερα σε εκείνα τα στάδια της κατά τα οποία οι καλλιέργειες έχουν αυξημένες ανάγκες σε όλα τα θρεπτικά στοιχεία όπως στα πρώτα στάδια μετά την καρπόδεση ή όταν ηυπάρχει μεγάλο φορτίο παραγωγής. Η ποιότητα και καθαρότητα των πρώτων υλών, καθιστά το προϊόν άμεσα αφομοιώσιμο και αξιοποιήσιμο από τα φυτά. Το 21-21-21 ενισχύει όλες τις καλλιέργειες στις φάσεις έντονης δραστηριότητας.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/ββ/ο
Άζωτο (N) Ολικό1421
Άζωτο (N) Ουρικό8,412,6
Άζωτο (N) Αμμωνιακό34,5
Άζωτο (Ν) Νιτρικό2,63,9
Φωσφόρος (P2O5)1421
Κάλιο (K2O)1421
Βόριο (B)0,020,015
Σίδηρος (Fe) EDTA0,030,02
Ψευδάργυρος (Zn) EDTA0,030,02
Μαγγάνιο (Mn) EDTA0,030,02
Χαλκός (Cu) EDTA0,030,02
Εφαρμογές - Δοσολογία

General dosage:
Foliar: 200-500 c.c. / 100 lt of water.
Fertigation: 2-4 lt / 1000m2.
The total number of applications depends on the type of crop and plant needs.
Vegetables, Leafy Vegetables:
Foliar: 200-400 c.c. / 100 lt of water.
Fertigation: 1-3 lt / 1000m2
Fruit trees,Vine:
Foliar: 200-400 c.c. / 100 lt of water.
Fertigation: 2-3 lt / 1000m2