Φωσφορούχο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 14-42-14

Γενική περιγραφή

Το HD 14-42-14 είναι ένα πλήρες NPK λίπασμα σε μορφή αιωρήματος, με υψηλή συγκέντρωση Φωσφόρου ισχυρά εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία, κατάλληλο για τις απαιτητικές σε Φώσφορο καλλιέργειες ή για εκείνο το στάδιο της καλλιέργειας που απαιτείται γρήγορη και άμεση πρόσληψη Φωσφόρου. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο ξεκίνημα των καλλιεργειών για την ανάπτυξη πλούσιου και δυνατού ριζικού συστήματος, στην άνθηση και στο σχηματισμό των σπερμάτων. Η ποιότητα και καθαρότητα των πρώτων υλών, καθιστά το προϊόν άμεσα αφομοιώσιμο και αξιοποιήσιμο από τα φυτά.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/ββ/ο
Άζωτο (N) Ολικό914
Άζωτο (N) Ουρικό1,21,9
Άζωτο (N) Αμμωνιακό5,68,7
Άζωτο (Ν) Νιτρικό2,23,4
Φωσφόρος (P2O5)2842
Κάλιο (K2O)914
Βόριο (B)0,020,015
Σίδηρος (Fe) EDTA0,030,02
Ψευδάργυρος (Zn) EDTA0,030,02
Μαγγάνιο (Mn) EDTA0,030,02
Χαλκός (Cu) EDTA0,030,02
Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενική δοσολογία: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 200-400 γρ. / 100 λίτρα νερό ή υδρολίπανση με 1-4 kg/ 1000m2  ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας, σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.

Κηπευτικά, φράουλες και φυλλώδη λαχανικά: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 200-400 γρ. / 100 λίτρα νερό ή 1-3 kg / 1000m2  με υδρολίπανση 

Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Αμπέλι: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 200-400 γρ. / 100 λίτρα νερό ή 2-3 kg / 1000m2  με υδρολίπανση