Πλούσιο σε άζωτο λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 26-6-6

Γενική περιγραφή

Το HD 26-6-6 είναι ένα πλήρες NPK λίπασμα σε μορφή αιωρήματος, με υψηλή συγκέντρωση Αζώτου ισχυρά εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία, κατάλληλο για τις απαιτητικές σε Άζωτο καλλιέργειες ή για εκείνο το στάδιο της καλλιέργειας που απαιτείται γρήγορη και άμεση πρόσληψη αζώτου για γρήγορη ανάπτυξη. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των φυτών οπότε και είναι αυξημένες οι ανάγκες σε άζωτο. Η ποιότητα και καθαρότητα των πρώτων υλών, καθιστά το προϊόν άμεσα αφομοιώσιμο και αξιοποιήσιμο από τα φυτά.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/ββ/ο
Άζωτο (N) Ολικό2026
Άζωτο (N) Ουρικό810
Άζωτο (N) Αμμωνιακό68
Άζωτο (N) Νιτρικό68
Φωσφόρος (P2O5)56
Κάλιο (K2O)56
Βόριο (B)0,020,015
Σίδηρος (Fe) EDTA0,030,02
Ψευδάργυρος (Zn) EDTA0,030,02
Μαγγάνιο (Mn) EDTA0,030,02
Χαλκός (Cu) EDTA0,030,02
Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενική δοσολογία: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 200-400 γρ. / 100 λίτρα νερό ή υδρολίπανση με 1-4 kg/ 1000m2 ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας, σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.
Κηπευτικά και φυλλώδη λαχανικά: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 200-400 γρ. / 100 λίτρα νερό ή 1-3 kg / 1000m2 με υδρολίπανση
Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Αμπέλι: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 200-400 γρ. / 100 λίτρα νερό ή 2-3 kg / 1000m2 με υδρολίπανση

Chelan Sol

Υδατοδιαλυτά NPK υψηλής καθαρότητας

Chelan Sol Plus

Υδατοδιαλυτά NPK λιπάσματα με οργανικά συστατικά

Professional

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα, υψηλών αποδόσεων,
για επαγγελματική χρήση

HD 14-42-14

Φωσφορούχο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 21-21-21

Ισορροπημένο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 26-6-6

Πλούσιο σε άζωτο λίπασμα σε μορφή αιωρήματος