Χουμικό Κάλιο

Humus S

Γενική Περιγραφή

Το Humus S είναι ένα ειδικό παρασκεύασμα χουμικών οξέων. Τα χουμικά οξέα του παρασκευάσματος διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών και λειτουργούν σαν ρυθμιστές του εδάφους, ιδιαίτερα για αμμώδη και αργιλώδη εδάφη, στα οποία βελτιώνουν την υδατοϊκανότητα, τον αερισμό και την δραστηριοποίηση των μικροοργανισμών στην περιοχή του ριζικού συστήματος. Επιπλέον, ενεργοποιούν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος με αποτέλεσμα την αυξημένη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων. Το προϊόν τέλος, δρα συνεργικά με άλλα λιπάσματα εντείνοντας την δραστικότητά τους.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Κάλιο (K2O)15
Χουμικά & Φουλβικά οξέα70
Εφαρμογές - Δοσολογία

Διαφυλλικές εφαρμογές: 150-200 γραμμάρια / 100 λίτρα νερό σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές (2-3 συνολικά κατά καλλιεργητική περίοδο)
Υδρολιπάνσεις: 1-2 κιλά / 1000m2 σε 2-3 εφαρμογές.
Σε συνδυασμένες εφαρμογές με κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά λιπάσματα, το Humus S μεγιστοποιεί την απορρόφησή τους και την αξιοποίησή τους από τα φυτά.
ΣΠΟΡΕΙΑ: 100-150 gr / 100 λίτρα νερό με διαβροχή των σποριόφυτων.

Black Red

εκχύλισμα φουλβικών και χουμικών οξέων με όξινο pH (2-3)

Fulvit

Εκχύλισμα φουλβικών οξέων

Energy

Οργανικό παρασκεύασμα χουμικών και φουλβικών οξέων