Λίπασμα ιοντικού χαλκού

Ion Cu

Γενική Περιγραφή

To ION Cu είναι ένα αποτελεσματικό υγρό λίπασμα ιόντων χαλκού. Δρα διασυστηματικά στο φυτό και εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες διαφυλλικά ή από το έδαφος με τα συστήματα άρδευσης. Ενδείκνυται για την άμεση αντιμετώπιση των τροφοπενιών του χαλκού ,καθώς η συγκεκριμένη σύνθεση τού προϊόντος, το κάνει εύκολα αφομοιώσιμο και γρήγορα μετακινούμενο μέσα στα φυτά. Ο χαλκός βοηθάει στην σύνθεση της χλωροφύλλης και στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, καθώς και στον μεταβολισμό των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών, διεγείρει τις ενζυμικές αντιδράσεις και ισχυροποιεί τα κυτταρικά τοιχώματα των φυτών.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Χαλκός (Cu)5,2
Θείο (S)4,5
Εφαρμογές - Δοσολογία

Κηπευτικά: Διαφυλλικές εφαρμογές με 1-2L/1000L νερό ανάλογα με το πρόβλημα και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας.
Δενδρώδεις καλλιέργειες: Διαφυλλικές εφαρμογές με 1-3L/1000L  νερό ανάλογα με το πρόβλημα και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας.
Εφαρμογές από το έδαφος: Για όλες τις καλλιέργειες 2,5-5L/στρέμμα ανάλογα με το πρόβλημα και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας.

LG Active

Yγρό λίπασμα Χαλκού, Ψευδαργύρου και Μαγγανίου.

Ion Cu

Λίπασμα ιοντικού χαλκού

Chelan Cu

Σκεύασμα πρωτεϊνικού χαλκού

Copper 12

Πυκνό λίπασμα Χαλκού