Υγρό λίπασμα ασβεστίου – μαγνησίου

Liquid Ca/Mg

Γενική περιγραφή

Το LIQUID Ca/MgO είναι υγρό λίπασμα ασβεστίου – μαγνησίου το οποίο περιέχει επίσης μικρή ποσότητα αζώτου. Είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και εφαρμόζεται διαφυλλικά και με υδρολιπάνσεις. Το ασβέστιο είναι στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, την διαίρεση και επιμήκυνση των κυττάρων, την σταθερότητα των κυτταρικών τοιχωμάτων, την αποτροπή ορισμένων φυσιολογικών ανωμαλιών (‘ξηρή κορυφή’ στα κηπευτικά, ‘πικρή στιγμάτωση’ στα μήλα κ.τ.λ.) και την ρύθμιση της πρόσληψης του καλίου και του μαγνησίου. Το μαγνήσιο επιτελεί επίσης σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της φωτοσύνθεσης και την απόκτηση των επιθυμητών ποιοτικών χαρακτηριστικών (δημιουργία σακχάρων, χρωστικών κ.τ.λ.). Το LIQUID Ca/MgO έχει επιπλέον το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοσθεί σε όψιμα καλλιεργητικά στάδια καθώς η περιεκτικότητά του σε Άζωτο είναι πολύ χαμηλή, προστατεύοντας έτσι τους καρπούς από μαλάκωμα ή καθυστέρηση της ωρίμανσής τους.
Όταν εφαρμόζεται σε αλκαλικά εδάφη παράλληλα με αζωτούχα λιπάσματα, λόγω της ειδικής του σύνθεσης, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των απωλειών αζώτου με την μορφή αμμωνίας.

 

Συνθεση
Ανάλυση %β/β
Άζωτο (N) Νιτρικό2
Ασβέστιο (CaO)11
Μαγνήσιο (MgO)1,5
Εφαρμογές - Δοσολογία

Το LIQUID Ca/MgO είναι κατάλληλο για καλλιέργειες απαιτητικές σε ασβέστιο (τομάτα – αγγούρι – μήλα – κεράσια κλπ.), καθώς συντελεί στην αποτροπή εμφάνισης ορισμένων φυσιολογικών ανωμαλιών όπως “ξηρή κορυφή” στην τομάτα, πιπεριά και μποστανικά και “bitter pit” στα μήλα.

Γενική δοσολογία: 1-2 λίτρα / 1000m2 μέσα από το σύστημα άρδευσης ή διαφυλλικά 200-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Μήλα: 2-5 εφαρμογές συνολικά. 1η εφαρμογή στο στάδιο του καρπιδίου 150-200 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό και επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό, για την πρόληψη εμφάνισης ‘bitter pit’.
Κεράσια: Εφαρμογή στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό για την πρόληψη του σχισίματος.
Κηπευτικά (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι) : 200-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό από την πρώτη καρπόδεση και με επαναλαμβανόμενες εφαρμογές στην ίδια δοσολογία. 1-2 λίτρα / 1000m2 για εφαρμογές μέσα από το σύστημα άρδευσης. Στα θερμοκήπια εφαρμόζονται οι μικρότερες δοσολογίες.
Καρπούζι – πεπόνι: 1η εφαρμογή στο μέγεθος του καρπιδίου με 200-400 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό και επαναλήψεις μετά από κάθε καρπόδεση. Με το σύστημα άρδευσης 2–3 λίτρα/ 1000m2 στα ίδια καλλιεργητικά στάδια.

Profical+Mg

Λίπασμα ασβεστίου-μαγνησίου εμπλουτισμένο με αμινοξέα και ολιγοπεπτίδια

Chelan Ca

Λίπασμα Ασβεστίου με βιοδραστικούς παράγοντες

Chelan CaP

Το CHELAN CaP είναι ένα πυκνό, υγρό λίπασμα Φωσφόρου – Ασβεστίου εμπλουτισμένα με βόριο και ψευδάργυρο.

CalcoPhos

Λίπασμα για τη βελτίωση του χρωματισμού

Calcio N Super

Λίπασμα ουρικού αζώτου και ασβεστίου

Cal Tonic

Λίπασμα ασβεστίου με Πολυσακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες,
αμινοξέα, πεπτίδια, άλλα μη αζωτούχα
οργανικά συστατικά, βιταμίνες