Προϊόν για την αντιμετώπιση της αλατότητας

Lower Salt

Γενική περιγραφή

Το Lower Salt έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν στις καλλιέργειες τα αλατούχα εδάφη και τα εδάφη με περίσσεια Νατρίου.
Η αποτελεσματικότητα του Lower Salt στηρίζεται στην υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων που διαθέτει. Το ασβέστιο που περιέχεται στο Lower Salt, συμπλοκοποιημένο με μονο- και πολυκαρβοξυλικούς οργανικούς παράγοντες, ανταλλάσει την θέση του Νατρίου στο έδαφος και διευκολύνει την απομάκρυνσή του με έκπλυση. Η ικανότητα του Lower Salt να σχηματίζει «κροκιδώματα» στο έδαφος, συντελεί στον καλό αερισμό του και στην ανάπτυξη καλύτερου ριζικού συστήματος.
Η υψηλή σε ασβέστιο περιεκτικότητα του Lower Salt, συμπλοκοποιημένου και σταθεροποιημένου με οργανικούς παράγοντες, αποτελεί ταυτόχρονα εξαιρετική πηγή για την κάλυψη των αναγκών των απαιτητικών σε Ασβέστιο καλλιεργειών. Το ασβέστιο αυξάνει την μετασυλλεκτική διάρκεια της συντήρησης των καρπών και αποτρέπει την εμφάνιση ανωμαλιών όπως “ξηρή κορυφή” στην τομάτα, πιπεριά και μποστανικά και “bitter pit” στα μήλα.
Το Lower Salt είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αλατότητας του εδάφους, σε όλες τις καλλιέργειες και όλα τα καλλιεργητικά στάδια.
Ενδείκνυνται επίσης εφαρμογές σε όλες τις απαιτητικές σε ασβέστιο καλλιέργειες.
Εφαρμόζεται στο έδαφος

Αντιμετώπιση των προβλημάτων αλατότητας του εδάφους
Composition
Ανάλυση %β/β
Ασβέστιο (Cao)14
Πολυκαρβοξυλικά Οξέα25
Εφαρμογές - Δοσολογία

Δενδρώδεις καλλιέργειες:
Υδρολίπανση: 3 εφαρμογές με 2-4lt / 1000m2 .1η εφαρμογή στην έναρξη του ετήσιου κύκλου των φυτών. 2η εφαρμογή στη μέση του ετήσιου κύκλου και 3η εφαρμογή στο τέλος του κύκλου.
Κηπευτικά:
Για εδάφη με κακή διαπερατότητα:
Υδρολίπανση: 4-5 εφαρμογές με 2-4,5lt / 1000m2
Για βαριά εδάφη με μικρή φυτρωτική και βλαστική ικανότητα:
Υδρολίπανση: 2 εφαρμογές με 2,5lt / 1000m2 πριν και μετά την σπορά ή την μεταφύτευση.
Φράουλες:
Υδρολίπανση: 2 εφαρμογές με 2-4lt / 1000m2 .1η εφαρμογή πριν την μεταφύτευση και 2η εφαρμογή πριν την άνθηση.

Περισσότερα Προϊόντα

Antifrost

Ειδικό παρασκεύασμα για την αντιμετώπιση του παγετού.