Υγρό Λίπασμα Μαγνησίου

Mag Nitro

Γενική Περιγραφή

Το Mag nitro είναι ένα πυκνό λίπασμα μαγνησίου κατάλληλο για τις απαιτητικές καλλιέργειες στο στοιχείο αυτό (π.χ. τομάτα, πιπεριά, καρπούζι, κλπ.). Το μαγνήσιο έχει πρωταρχικό ρόλο στην διαδικασία της φωτοσύνθεσης καθώς αποτελεί δομικό στοιχείο του μορίου της χλωροφύλλης, ενώ παράλληλα συντελεί στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Άζωτο (N) Νιτρικό6,8
Μαγνήσιο (MgO)9,8
Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενική δοσολογία: Υδρολίπανση με 2-4 λίτρα / 1000m2 κατά τη περίοδο υψηλών αναγκών σε μαγνήσιο για κάθε καλλιέργεια.
Τομάτα – αγγούρι – πιπεριά – μελιτζάνα: Υδρολίπανση με 2-4 λίτρα / 1000m2. 1η εφαρμογή μετά την πρώτη καρπόδεση και επαναλήψεις κάθε 20-25 ημέρες.
Καρπούζι – πεπόνι: Υδρολίπανση με 2-4 λίτρα / 1000m2. 1η εφαρμογή από το ξεσκέπασμα μέχρι την άνθηση και 2η εφαρμογή όταν ο καρπός πάρει το μισό του μέγεθος με 2 λίτρα / 1000m2.
Πατάτα: Υδρολίπανση με 2-4 λίτρα / 1000m2 μετά την άνθηση (στάδιο έναρξης σχηματισμού των κονδύλων).

Chelan Mg

Λίπασμα Μαγνησίου/Αζώτου

Mag Nitro

Υγρό Λίπασμα Μαγνησίου

Mix Nitro

Λίπασμα Ασβεστίου/Μαγνησίου με άζωτο

Nitro Active

Λίπασμα εκτατικών καλλιεργειών

Pro Sugar

Ειδικό Λίπασμα Ασβεστίου για τον χρωματισμό