Λίπασμα Καλίου και Θείου

Nature KS

Γενική περιγραφή

Το Nature KS είναι υγρό πυκνό λίπασμα Καλίου Θείου. Η εφαρμογή του συντελεί στην αποφυγή και διόρθωση τροφοπενιών καλίου, στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων καρπών (γεύση, άρωμα, χρωματισμός, περιεκτικότητα σακχάρων κ.τ.λ.), στην αύξηση τις αντοχής των φυτών στην ξηρασία, στις περιβαλλοντικές αντιξοότητες και στην αύξηση της διάρκειας της μετασυλλεκτικής συντήρησης των καρπών.
Το Nature KS είναι επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε υδρολιπάνσεις όταν το έδαφος είναι αλκαλικό, καθώς έχει την ιδιότητα να απελευθερώνει θείο το οποίο με την βοήθεια των μικροοργανισμών του εδάφους μειώνει το pH.

Αύξηση τις αντοχής των φυτών στην ξηρασία
Άύξηση της διάρκειας της μετασυλλεκτικής συντήρησης
Σύνθεση
Ανάλυση %β/ββ/ο
Κάλιο (K2O)23,430
Θείο (S)15,520
Εφαρμογές Δοσολογία

Γενική δοσολογία: 1-2L/στρέμμα μέσα από το σύστημα άρδευσης ή διαφυλλικά 2-4L/1000L νερό. Επαναλήψεις όταν είναι αναγκαίο κάθε 15-20 ημέρες.
Πυρηνόκαρπα – γιγαρτόκαρπα: 1-3 εφαρμογές συνολικά. 1η εφαρμογή στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού με 2-3L/1000L νερό νερό και 2η εφαρμογή 10-15 ημέρες μετά με την ίδια δοσολογία. Επανάληψη αν χρειασθεί σε 10 ημέρες με την ίδια δοσολογία.
Εσπεριδοειδή: 1η εφαρμογή κατά την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών με 2-3L/1000L νερόνερό. 1-2 επαναλήψεις με την ίδια δοσολογία.
Ελιά: 1η εφαρμογή στο ‘γυάλισμα’ του καρπού με 2-3L/1000L νερό νερό και επαναλήψεις κάθε 20-25 ημέρες με 2-4L/1000L νερό νερού.
Αμπέλι: 2-3 εφαρμογές από το στάδιο του περκασμού με 2-3L/1000L νερό νερό και κάθε 15-20 ημέρες με την ίδια δοσολογία.
Κηπευτικά – φράουλα: 3-4L/1000L νερό στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού των καρπών. 1-2L/στρέμμα για εφαρμογές μέσα από το σύστημα άρδευσης.
Πατάτα: 1η εφαρμογή μετά την έναρξη της κονδυλοποίησης με 2-3L/1000L νερό ή με 2-3L/στρέμμα με το σύστημα άρδευσης. Επανάληψη σε 10 ημέρες με την ίδια δοσολογία.
Καρότο, σκόρδο: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 2-3L/1000L νερό από το σχηματισμό του ριζώματος και έπειτα.

BRILLANT-K

Brillant K32

Υγρό λίπασμα Καλίου οργανικών οξέων

Pro Grow

Λίπασμα Καλίου και ιχνοστοιχείων εμπλουτισμένο με αμινοξέα

Q-60

Λίπασμα Καλίου με αμινοξέα

Nature KS

Λίπασμα Καλίου και Θείου

Chelan K

Eιδικό σκεύασμα πλούσιο σε αφομοιώσιμο Κάλιο, εμπλουτισμένο με αμινοξέα.

Acet K

Λίπασμα οργανικού καλίου

Silene K

Λίπασμα πυριτικού καλίου