Αζωτούχο Λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης

Nitro Step by Step

Γενική Περιγραφή

Υγρό λίπασμα αζώτου βραδείας αποδέσμευσης. Η πολυμερισμένη μορφή του αζώτου παρέχει το θρεπτικό συστατικό σταδιακά, με αποτέλεσμα τα φυτά να έχουν στη διάθεσή τους άζωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα αποτρέπονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες από την απότομη και αυξημένη αζωτούχο λίπανση (π.χ. σχίσιμο καρπών). Παράλληλα περιορίζονται οι απώλειες του αζώτου λόγω έκπλυσης στα υπόγεια ύδατα, συντελώντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Άζωτο (N) Ολικό28
Άζωτο (N) Ουρικό11,5
Άζωτο (N) μεθυλενουρίας16,5
Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενική δοσολογία για διαφυλλικούς ψεκασμούς: 2-5L/1000L ψεκαστικού διαλύματος.
Γενική δοσολογία με την άρδευση: 1 – 1,5L/1000m2.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κατάλληλοι περίοδοι εφαρμογής για ορισμένες καλλιέργειες.
Κηπευτικά: Στα πρώτα στάδια μετά την μεταφύτευση με 2-2,5L/1000L νερό.
Ελιά – εσπεριδοειδή: Στην έναρξη της κυκλοφορίας των χυμών και μετά το δέσιμο του καρπού με 2-3L/1000L νερό.
Αμπέλι: Στο στάδιο της νέας βλάστησης με 1,5-2L/1000L νερό.
Βαμβάκι: Στα 6-8 φύλλα με 2-4L/1000L νερό.