Προϊόν προστασίας από ηλιακά εγκαύματα

Parasol

Γενική περιγραφή

Το Parasol είναι ένα ειδικό υγρό σκεύασμα ασβεστίου, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία των καρπών από τα ηλιακά εγκαύματα. Με την εφαρμογή του Parasol δημιουργείται πάνω στα φύλλα και τους καρπούς ένα φιλμ προστασίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ανθεκτικότητα του φυτού σε συνθήκες καύσωνα και μεγάλης ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ηλιοπροστασία των καρπών και τον περιορισμό των απωλειών λόγω ηλιακών εγκαυμάτων.

Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενική Δοσολογία: Διαφυλλικές εφαρμογές με 3-5L/1000 νερό.

Stim 100

Αντιμετώπιση Οσμωτικού στρες

Parasol

Προϊόν προστασίας από ηλιακά εγκαύματα