Λίπασμα Σιδήρου-Μαγγανίου EDTA

Perfect Fe/Mn

Γενική περιγραφή

Το Perfect Fe-Mn είναι ένα εξειδικευμένο για διαφυλλική χρήση παρασκεύασμα χηλικού σιδήρου και μαγγανίου, κατάλληλο για πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη των ιχνοστοιχείων αυτών, στις ευαίσθητες καλλιέργειες. Ο σίδηρος αποτελεί το ενεργό στοιχείο οξειδωτικών ενζύμων μέσω των οποίων δρα στη σύνθεση της χλωροφύλλης και των πρωτεϊνών. Το μαγγάνιο ενεργοποιεί μια σειρά ενζύμων και παίρνει μέρος μεταξύ άλλων στη φωτοσύνθεση, στη σύνθεση της χλωροφύλλης και της βιταμίνης C. Η έλλειψη των στοιχείων αυτών εμφανίζεται έντονα σε ασβεστούχα εδάφη με αλκαλικό pH ή σε πολύ όξινα και ελαφρά, αμμώδη εδάφη, φτωχά σε οργανική ουσία.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Σίδηρος (Fe) EDTA4,6
Μαγγάνιο (Mn) EDTA1,5
Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενική προληπτική Χρήση: 1-1,5L/1000L νερό, σε 1-3 εφαρμογές.

Θεραπευτικά
Δενδρώδεις καλλιέργειες: 1-3L/1000L νερό σε 2-3 εφαρμογές. 1η εφαρμογή 15 ημέρες μετά την άνθηση, 2η και 3η εφαρμογή 15 και 30 ημέρες μετά αντίστοιχα.
Αμπέλι: 1-2L/1000L νερό, σε 2-3 εφαρμογές, μετά τα 20 εκ. βλάστηση.
Κηπευτικά: 1-2L/1000L νερό, σε αριθμό εφαρμογών ανάλογα με το πρόβλημα, καθ’ όλη την περίοδο.
Μεγάλες καλλιέργειες: 1-3L/στρέμμα σε 1-3 εφαρμογές, ανάλογα με το πρόβλημα.

Περισσότερα Προϊόντα