Οργανικό εδαφοβελτιωτικό

Power Organic

Γενική περιγραφή

Το Power organic είναι προϊόν βιοτεχνολογίας το οποίο παρασκευάζεται με μικροβιακή ζύμωση οργανικής ύλης, φυτικής προέλευσης. Η μικροβιακή ζύμωση διασπά τα οργανικά συστατικά μεγάλου μεγέθους σε οργανικά οξέα, πεπτίδια και άλλες οργανικές ενώσεις μικρού μοριακού βάρους οι οποίες αφομοιώνονται γρήγορα και βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας από τα φυτά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης των καρπών. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η προσθήκη του Power organic σε περιόδους δυσμενών καιρικών συνθηκών (υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες) και προσβολών από ασθένειες.
Ταυτόχρονα η προσθήκη του Power organic στο έδαφος βοηθά στην ανάπτυξη χρήσιμων μικροοργανισμών στη ριζόσφαιρα, η παρουσία των οποίων κάνει τα φυτά ανθεκτικότερα στις ασθένειες εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες αποδόσεις και ποιοτικότερα προϊόντα. Η ενέργεια και τα οργανικά συστατικά του power organic εξασφαλίζουν καλύτερο χρωματισμό και γευστικότερα προϊόντα.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Οργανική Ουσία45
Εφαρμογές - Δοσολογία

Διαφυλλικές Εφαρμογές
1 λίτρο σε 1000 λίτρα νερό μόνο του ή με προσθήκη διαφυλλικών λιπασμάτων.
Εφαρμογές στο έδαφος
2 λίτρα στο στρέμμα με το σύστημα της υδρολίπανσης μόνο του ή
σε συνδυασμό με υδατοδιαλυτά λιπάσματα.
Σπορεία
0.5 λίτρα ανά 100 τετρ μέτρα

Σχετικά Προϊόντα

Agrimax 13-13-13

Γενική Περιγραφή Το Agrimax 13-13-13 είναι ένα ισορροπημένο υγρό λίπασμα NPK πλούσιο…

Lotus

Βιοδιεγέρτης αύξησης της παραγωγής

32-0-0

Υγρό Λίπασμα Αζώτου

HD 14-42-14

Φωσφορούχο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 21-21-21

Ισορροπημένο Λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

HD 26-6-6

Πλούσιο σε άζωτο λίπασμα σε μορφή αιωρήματος

Nitro Step by Step

Αζωτούχο Λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης