Ειδικό Λίπασμα Ασβεστίου για τον χρωματισμό

Pro Sugar

Γενική περγραφή

Το Pro sugar είναι υγρό λίπασμα Καλίου, Ασβεστίου και Μαγνησίου, εμπλουτισμένο με Βόριο, Ψευδάργυρο και Μολυβδαίνιο. Περιέχει μόνο-, δι- και πολύ- σακχαρίτες, Η εφαρμογή του Pro sugar συμβάλει στην αύξηση του σακχαρικού δείκτη και εξασφαλίζει έντονο και ομοιόμορφο χρωματισμό, πρωιμότητα και ομοιομορφία στην παραγωγή καθώς και βελτίωση της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς των καρπών.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Κάλιο (Κ2Ο)4,5
Μαγνήσιο (MgO)0,7
Ασβέστιο (CaO)8
Βόριο (B)0,007
Ψευδάργυρος (Zn)0,007
Μολυβδαίνιο (Mo)0,001
Οργανική Ουσία18
Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενική δοσολογία: 2-4 διαφυλλικές εφαρμογές, ανάλογα με την καλλιέργεια, με 200-300 κ.εκ. /100 λίτρα νερό ή υδρολιπάνσεις με 2-3 λίτρα / 1000m2.
Τομάτα: 3-4 εφαρμογές μετά την καρπόδεση με 200-300 κ. εκ. /100 λίτρα νερό.
Σταφύλια: 2-3 εφαρμογές από το γυάλισμα μέχρι την ωρίμανση με 200-250 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό.
Μηλοειδή-πυρηνόκαρπα: 2-3 εφαρμογές από την έναρξη αλλαγής χρωματισμού με 250-300 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό.
Εσπεριδοειδή: 2-3 εφαρμογές από την έναρξη της αλλαγής χρωματισμού με 200-300 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό.
Καρπούζι – πεπόνι: 2-3 εφαρμογές με 200-250 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό.
Σακχαρότευτλα: 2-3 εφαρμογές από τα 8-10 φύλλα με 250-300 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό.
Ανθοκομικά: 3-4 εφαρμογές από την διαφοροποίηση των ανθέων με 200-250 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό