Υδατοδιαλυτά λιπάσματα, υψηλών αποδόσεων, για επαγγελματική χρήση

Professional

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα, ειδικής σύνθεσης και υψηλών αποδόσεων, για επαγγελματική χρήση

Η σειρά Professional αποτελείται από επιλεγμένου τύπους πλήρως υδατοδιαλυτών λιπασμάτων, ενισχυμένων με ιχνοστοιχεία σε DTPA και EDTA μορφή.
Χαρακτηρίζονται από υψηλή καθαρότητα και διαλυτότητα, χαμηλή αλατότητα, όξινο pH και υψηλή περιεκτικότητα σε χηλικά ιχνοστοιχεία.
Περιέχουν παράγοντες που βοηθούν στην καλύτερη δυνατή αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών και στην δημιουργία συνθηκών που οδηγούν σε υψηλότερες αποδόσεις και στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Καλύπτουν με τις διαφορετικές συνθέσης τους όλο το φάσμα των αναγκών για όλες τις εποχές του έτους.
Είναι κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες.

Professional

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα, υψηλών αποδόσεων,
για επαγγελματική χρήση