Λίπασμα ασβεστίου-μαγνησίου εμπλουτισμένο με αμινοξέα και ολιγοπεπτίδια

Profical+Mg

Γενική περιγραφή

Το Profi Cal+Mg είναι λίπασμα ασβεστίου-μαγνησίου εμπλουτισμένο με αμινοξέα και ολιγοπεπτίδια. Ενδείκνυται για την γρήγορη αντιμετώπιση τροφοπενιών Ασβεστίου με διαφυλλικές εφαρμογές. Οι βιοδραστικοί παράγοντες που περιέχει υποβοηθούν την απορρόφηση του Ασβεστίου και Μαγνησίου από τα φύλλα και βελτιώνουν την μετακίνησή τους μέσα στα φυτά. Το Profi Cal + Mg είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες που είναι απαιτητικές σε ασβέστιο και μαγνήσιο.
Η αποτελεσματικότητα του Profi Cal + Mg στηρίζεται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε ασβέστιο και μαγνήσιο και στην παρουσία αμινοξέων και ολιγοπεπτιδίων τα οποία δρουν ως φυσικοί χηλικοί παράγοντες που υποβοηθούν την απορρόφηση των θρεπτικών μεσοστοιχείων από την φυλλική επιφάνεια και βελτιώνουν τον βαθμό αξιοποίησης των στοιχείων αυτών από τα φυτά.
Το ασβέστιο αυξάνει την μετασυλλεκτική διάρκεια της συντήρησης των καρπών και αποτρέπει την εμφάνιση ανωμαλιών όπως “ξηρή κορυφή” στην τομάτα, πιπεριά και μποστανικά και “bitter pit” στα μήλα. Η παρουσία του Μαγνησίου στο παρασκεύασμα κρατά σε ισορροπία την σχέση Ca/Mg υποβοηθώντας παράλληλα την διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Ασβέστιο (CaO)12
Μαγνήσιο (MgO)3,5
Υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη7
Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενική δοσολογία:
Υδρολιπάνσεις με 1-2L/στρέμμα ή διαφυλλικές εφαρμογές με 2-4L/1000L νερό.
Κεράσια:
Εφαρμογή στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού με 2-3L/1000L νερό για την πρόληψη του σχισίματος.
Μήλα:
2-5 εφαρμογές συνολικά. 1η εφαρμογή στο στάδιο του καρπιδίου 1,5-2L/1000L νερό και επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με 2-3L/1000L νερό, για την πρόληψη εμφάνισης ‘bitter pit’.
Κηπευτικά (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι):
2-4L/1000L νερό από την πρώτη καρπόδεση και με επαναλαμβανόμενες εφαρμογές στην ίδια δοσολογία. 1-2L/στρέμμα για εφαρμογές μέσα από το σύστημα άρδευσης.
Στα θερμοκήπια εφαρμόζονται οι μικρότερες δοσολογίες.
Καρπούζι – πεπόνι:
1η εφαρμογή στο μέγεθος του καρπιδίου με 2-4L/1000L νερό και επαναλήψεις μετά από κάθε καρπόδεση. Με το σύστημα άρδευσης 2-3L/στρέμμα στα ίδια καλλιεργητικά στάδια.

Περισσότερα Προϊόντα

Calcio N Super

Λίπασμα ουρικού αζώτου και ασβεστίου

Cal Tonic

Λίπασμα ασβεστίου με Πολυσακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες,
αμινοξέα, πεπτίδια, άλλα μη αζωτούχα
οργανικά συστατικά, βιταμίνες

Calco Nitro

Πυκνό λίπασμα ασβεστίου κατάλληλο.

Mix Nitro

Λίπασμα Ασβεστίου/Μαγνησίου με άζωτο

Cabozin

Λίπασμα ασβεστίου, ενισχυμένο με βόριο, ψευδάργυρο και οργανικά συστατικά.

Cabor

Πυκνό υγρό λίπασμα ασβεστίου-βορίου