Λίπασμα για τον χρωματισμό καπνού.

Q-Tobacco

Γενική περιγραφή

Το Q TOBACCO είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν, πλούσιο σε αφομοιώσιμο Κάλιο με υψηλό βαθμό βιοδιαθεσιμότητας. Δρα άμεσα και επιτυγχάνει την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Καπνού. Με την εφαρμογή του επιτυγχάνεται ο κατάλληλος χρωματισμός για έναν ποιοτικά άριστο καπνό.

Η αποτελεσματικότητα του Q TOBACCO στηρίζεται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε αφομοιώσιμο κάλιο με υψηλό βαθμό βιοδιαθεσιμότητας. Η μορφή του καλίου στο Q-Tobacco ενδείκνυται ιδιαίτερα για διαφυλλικές εφαρμογές λόγω του πολύ χαμηλού σημείου ύγρανσης (POD). Αυτό σημαίνει ότι τα θρεπτικά στοιχεία του Q TOBACCO ακόμη και σε χαμηλή σχετική υγρασία του περιβάλλοντος, παραμένουν για ικανό χρονικό διάστημα στο φύλλωμα σε υγρή μορφή και τροφοδοτούν τα φυτά με ιόντα καλίου.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Κάλιο (K2O)60
Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενικά, 2-4 κιλά σε 300 λίτρα νερό για 5 στρέμματα.

Αν κριθεί απαραίτητο, επαναλαμβάνεται την εφαρμογή μετά από 10 ημέρες.