Μυκόριζες

Rhizomyc

Γενική Περιγραφή

Το Rhizo-Myc είναι φυσικό βελτιωτικό της ανάπτυξης των φυτών, με βάση ωφέλιμους μύκητες. Οι μύκητες αυτοί όταν προστεθούν στο έδαφος, αναπτύσσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο μυκηλιακών υφών οι οποίες εισέρχονται μέσα στο ριζικό σύστημα των φυτών, σχηματίζοντας τις μυκόρριζες. Η ωφέλεια των μυκορριζών στην ανάπτυξη και την θρεπτική ισορροπία των φυτών στηρίζεται στην αύξηση της απορροφητικής επιφάνειας του ριζικού συστήματος αλλά και της ικανότητας των μυκήτων να απορροφούν θρεπτικά στοιχεία τα οποία είναι δεσμευμένα στα εδαφικά σωματίδια και μέσω των μυκηλιακών υφών να τα αποδίδουν στο φυτό. Επιπλέον οι μυκόρριζες βοηθούν στην βελτίωση της υδατικής κατάστασης των φυτών μέσω της αυξημένης πρόσληψης νερού, στην αύξηση της αντοχής στην αλατότητα, και γενικότερα στην ενίσχυση της φυσικής κατάστασης των φυτών.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/ο
Rhizoglomus intraradices35.000 spores/L
Εφαρμογές - Δοσολογία

Το Rhizo-Myc είναι απόλυτα ασφαλές και φιλικό με το περιβάλλον. Μετά την χρήση του Rhizo-Myc πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 7-14 ημέρες για να γίνει εφαρμογή λιπάσματος, Αμέσως μετά την εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται καλή διαβροχή της επιφάνειας εφαρμογής. Το Rhizo-Myc είναι κατάλληλο για ετήσια και πολυετή φυτά. Είναι ευεργετικό για σχεδόν όλα τα φυτά (δενδρώδεις καλλίεργειες, κηπευτικά, ετήσια κλπ) Το Rhizo-Myc δεν πρέπει χρησιμοποιείται για: Κωνοφόρα δέντρα, Ορχιδέες, φυτά της οικογένειας Chenopodiaceae ( π.χ. ζαχαρότευτλα) και της οικογένειας Βrassicaceas (λάχανα κλπ).

 

Φυτώρια με δέντρα, θάμνους, καλλωπιστικά φυτά και λουλούδια:
Α) Αναμίξτε το Rhizo-Myc με το φυτόχωμα σε αναλογία 2,5-5% (δηλαδη 25- 50lt Rhizo-Myc / 1000lt φυτοχώματος ή 2,5-5 λτρ/100 λτρ φυτοχώματος
Β) Κατά την μεταφύτευση των φυτών σε γλάστρες χρησιμοποιούμε το Rhizo-Myc ως εξής: 5-10ml για γλάστρες 0,5lt 10-20ml για γλάστρες 1-2lt 50-75ml για γλάστρες 2-5lt 100ml για γλάστρες 5-10lt
Κηπευτικά, καλλωπιστικά φυτά και λουλούδια σε θερμοκήπια και υπαίθρια: Για φυτά που σπέρνονται με σπόρο εφαρμόζουμε 2,5-5ml Rhizo-Myc / φυτό, στη θέση φύτευσης κάτω από τον σπόρο ή τον βολβό του φυτού. Για μεταφυτεύσεις εφαρμόζουμε 5-10 ml Rhizo-Myc/ φυτό στην θέση φύτευσης.
Δενδρώδεις καλλιέργειες: 20ml Rhizo-Myc / φυτό για όλα τα είδη δέντρων, στην θέση φύτευσης.
Αμπέλι: 10ml Rhizo-Myc / φυτό, στην θέση φύτευσης.
Γκαζόν, γήπεδα: 100-200ml Rhizo-Myc / m με ενσωμάτωση στα 2-3cm βάθος. Το προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με τον σπόρο του γκαζόν.
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας (καλμπόκι, σιτάρι,κριθάρι κλπ): 1lt Rhizo- Myc / 1000m και ενσωμάτωση του προϊόντος στα 5cm βάθος.