Παρασκεύασμα πυριτικού οξέος

Silic Plus

Γενική Περιγραφή


Το Silic Plus είναι ένα παρασκεύασμα πυριτίου σε μορφή πυριτικού οξέος. Η μορφή αυτή είναι πολύ εύκολα απορροφήσιμη από τα φυτά, με αποτέλεσμα να επιτρέπει στο πυρίτιο να διεισδύει άμεσα στον ιστό των φυτών. Τα οφέλη που έχουμε από την χρήση του Silic Plus είναι πολλαπλά.
Καταρχήν βελτιώνεται η αφομοίωση και διευκολύνεται η κινητικότητα των θρεπτικών στοιχείων στο εσωτερικό των φυτών, ειδικότερα του ασβεστίου.
Επιπλέον βελτιώνει την κυκλοφορία των χυμών των φυτών και διεγείρει την ανάπτυξη των ριζών.
Επίσης προστατεύει τα φυτά από το stress περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ ξηρασία, υψηλες θερμοκρασίες κλπ). Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηρίστηκα των συγκομιζόμενων προϊόντων και αυξάνει την μετασυλλεκτική συντήρηση και αντοχή τους.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Πυρίτιο Ολιγομερές (SiO2)4
Application - Dosages

Γενική δοσολογία:
Ανάλογα με την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, συστήνονται διαφυλλικοί ψεκασμοί με 25-40 κ. εκ. / στρέμμα.


Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υδρολίπανση με 40-50 κ.εκ. / στρέμμα.


Οι εφαρμογές ξεκινούν από τα πρώτα στάδια βλάστησης των φυτών και επαναλαμβάνονται κάθε 15 μέρες, αν κριθεί απαραίτητο.


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 6-8 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο

Calsil

Ειδικό παρασκεύασμα Πυριτικού Ασβεστίου

Silene K

Λίπασμα πυριτικού καλίου

Silic Plus

Παρασκεύασμα πυριτικού οξέος