Λίπασμα Φωσφόρου - Ψευδαργύρου

Zincophos

Γενική Περιγραφή

Το Zincophos είναι υγρό λίπασμα πλούσιο σε αφομοιώσιμο φώσφορο και ψευδάργυρο.
Ο φώσφορος στο παρασκεύασμα βρίσκεται σε μορφή φωσφορικών και πολυφωσφορικών ιόντων μικρού μοριακού βάρους. Οι πολυφωσφορικές αυτές ενώσεις σταθεροποιούν με μορφή συμπλόκων τα ιόντα ψευδαργύρου και αυξάνουν την διαθεσιμότητά τους τόσο κατά τις εφαρμογές στο έδαφος όσο και στις διαφυλλικές εφαρμογές.
Η σταθεροποιημένη αυτή μορφή αποτρέπει σε αλκαλικά εδάφη, για ικανό χρονικό διάστημα, την αδρανοποίηση του φωσφόρου και ψευδαργύρου εξαιτίας του σχηματισμού αδιάλυτων ασβεστούχων ενώσεων.
Ο φώσφορος έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και ανανέωση του ριζικού συστήματος, προάγοντας την έκπτυξη νέων ριζικών τριχιδίων, στο σχηματισμό των σπόρων, καθώς και στην πρωιμότητα των καλλιεργειών.
Ο ψευδάργυρος έχει καθοριστικό ρόλο στην γονιμοποίηση αλλά και στη σύνθεση της αυξίνης, του φυσικού βιοδιεγέρτη που συμμετέχει στην αύξηση των καρπών και των βλαστών.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Άζωτο (N) Αμμωνιακό2,5
Φωσφόρος (P2O5)13,5
Ψευδάργυρος (Zn)4
Εφαρμογές - Δοσολογία

Γενική δοσολογία από το έδαφος: 1-2 λίτρα / 1000m²
Γενική διαφυλλική δοσολογία: 200-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό
Τομάτα πιπεριά – μελιτζάνα: Διαφυλλική εφαρμογή με 300-500 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Ριζοπότισμα με 1-2 λίτρα / 1000m².
Πατάτα: Διαφυλλική εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση με 300-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. Επανάληψη μετά από 10-15 ημέρες.
Φυλλώδη κηπευτικά: Διαφυλλική εφαρμογή με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων.
Μήλα – αχλάδια: Διαφυλλική εφαρμογή στο στάδιο της πράσινης κορυφής με 200-250 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. Επανάληψη κατά το στάδιο σχηματισμού των σπερμάτων με 300-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Αμπέλι: 1η εφαρμογή πριν την άνθηση (στο στάδιο του ‘μούρου’) με 200-250 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό και 2η εφαρμογή στα στάδιο της ταχείας αύξησης των καρπών με 300-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.

Περισσότερα Προϊόντα

Zincophos

Λίπασμα Φωσφόρου – Ψευδαργύρου