Έρευνα & Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα

Στην Nature SA, oμάδα εξειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικών σχεδιάζει, παρασκευάζει και πραγματοποιεί συνεχώς δοκιμές σε νέα προϊόντα με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της θρέψης και λίπανσης των φυτών.
Αυτόνομα ή σε συνεργασία με ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα υλοποιεί ερευνητικά έργα με στόχο είτε την εφαρμογή των νέων προϊόντων είτε τον σχεδιασμό των αποτελεσματικότερων προγραμμάτων λίπανσης με τα καθιερωμένα και δοκιμασμένα προϊόντα της εταιρείας.
Μερικά από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρουσιάζονται στη συνέχεια ως προγράμματα λίπανσης ανά καλλιέργεια ή ως ειδικά προϊόντα για ορισμένες πολύ δυναμικές για την Ελλάδα καλλιέργειες.

Πειραματικά αγρού